ADMAGAZIN | Výzva na podávanie návrhov: Cena Dušana Jurkoviča 2022

Výzva na podávanie návrhov: Cena Dušana Jurkoviča 2022

0 Autor: - 01/08/2022 - News

Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných mení ako zriaďovatelia ceny v spolupráci s ARCHINFO organizujú 58. ročník Ceny Dušana Jurkoviča. Architektonická cena s najdlhšou tradíciou u nás sa udeľuje autorovi, alebo autorskému kolektívu za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku.

Autori, ktorých diela sú navrhované na Cenu Dušana Jurkoviča 2022, sa prihlasujú do 25. septembra 2022. Viac informácií tu: Spolok architektov Slovenska (sasarch.sk)

Na snímke: Základná škola Guliver, Banská Štiavnica, autori: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak – laureáti Ceny Dušana Jurkoviča 2021

PARTNERI:

totop