ARCHA matériO

ARCHA matériO, centrum pre udržateľnú architektúru a materiály so sídlom v Bratislave, sa v súčasnosti sústreďuje na propagáciu udržateľnej architektúry, predovšetkým moderných drevostavieb a dorastajúcich prírodných materiálov.

Nosnými projektmi centra ARCHA matériO v súčasnosti sú:

Salón drevostavieb / česko-slovenská nesúťažná prehliadka kvalitnej modernej drevenej architektúry / Centrum ARCHA matériO je spoluorganizátorom prehliadky v SR
riaditeľka Salónu drevostavieb v SR: Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD.
kontakt: lubica.fabri@archacentre.org

matériO Bratislava / materiálová knižnica / od 1. 7. 2015 poskytuje webové členstvo, konzultácie, poradenstvo, vzdelávacie a prezentačné služby, dočasne bez prevádzky showroomu s fyzickými vzorkami
kontakt: materio@archacentre.org

admagazin / online časopis s česko-slovenskou pôsobnosťou, zameraný na udržateľnú modernú architektúru a obnovu budov, dorastajúce materiály, zmysluplný dizajn a dobré umenie
kontakt: redakcia@archacentre.org

Spolupráca s komerčnými spoločnosťami:
ARCHA matériO spolupracuje pri svojich aktivitách s komerčnými partnermi, ktorým za finančnú podporu poskytuje rôzne spôsoby propagácie, zacielené na cieľové skupiny v uvedenom poradí priorít: 1. architekti, 2. médiá, 3. študenti, 4. školy a pedagógovia, 4. širšia verejnosť. Ceny a konkrétna náplň jednotlivých spoluprác sa stanovujú individuálne písomnou cenovou ponukou na základe predošlej konzultácie so záujemcom.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o spoluprácu a cenovú ponuku:
Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD., riaditeľka a predsedníčka združenia
+421 908 702 332, lubica.fabri@archacentre.org


Centrum ARCHA matériO prevádzkuje občianske združenie Centrum ARCHA, o. z., ktoré od roku 2003 vyvíjalo aktivity propagujúce súčasnú architektúru a dizajn (v rokoch 2003 – 2010 pod názvom Design Slovakia). V roku 2010 bola pri centre ARCHA zriadená prvá knižnica moderných materiálov v SR – matériO Bratislava, ktorá patrí do siete materiálových knižníc vedenou matériO Paris – www.materio.com Od roku 2012 sa centrum čoraz väčšmi zameriava najmä na presadzovanie moderných drevostavieb, ekologickej obnovy budov, kultivácie verejných priestranstiev a dorastajúcich materiálov v kontexte s udržateľným rozvojom.

Fakturačné údaje a poštová adresa:
Centrum ARCHA, o. z., Jána Smreka 6851/10, 841 07 Bratislava, IČO: 42253624, DIČ: 2023310663, nie je platca DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., IBAN: SK6809000000005065690404,
BIC: GIBASKBX

PARTNERI:

totop