O NÁS / TÍM / KONTAKT

O NÁS – online ADMAGAZIN & záhrady VIA VERDE

Online časopis admagazin.sk (alias admagazin.cz) sa pridáva k svetovej revolúcii stavieb z dreva ako jediného dorastajúceho materiálu na Zemi. Chceme serióznymi informáciami inšpirovať k tvorbe, obnove a zachovaniu udržateľného, dobrého, kultivovaného a zdravého prostredia na život. Sme názoru, že na udržateľné a zmysluplné riešenia v architektúre a umeniach, ktorých je matkou, treba najmä dostatočný vedomostný obzor, hodnotnú myšlienku, zdravý materiál a úzku spoluprácu všetkých účastníkov tvorivého procesu – autora + klienta/užívateľa + realizátora. Inšpirujeme k využívaniu predovšetkým dreva, slamy, hliny a recyklovaných materiálov pre udržateľnosť v stavebnom priemysle. Nabádame na tvorbu zelene, ktorá bude pripravená na klimatické zmeny, udrží biodiverzitu a žiaduce ekosystémy. Predstavujeme najmä invenčné príklady z praxe v SR, ČR a strednej Európy, ktoré ukazujú, že je možné tvoriť v súlade s prírodou a nie proti nej. A že sa dá vydobyť si svoje miesto na slnku a zároveň neškodiť svojmu okoliu. Je najvyšší čas (ak už nie aj neskoro) na „zelené“ uvažovanie a konanie vo všetkých sférach tvorby. Pridajte sa k nám! Ľubica Fábri, šéfredaktorka

ADMAGAZIN – sprievodca rubrikami

…predovšetkým architektúra moderných drevostavieb všetkého druhu
…navštevujeme jedinečné drevené stavby a miesta, ktoré pohladia oko aj dušu a naučia aj poučia
…zdravé materiály na tvorbu architektúry, interiérov, dizajnu…
…profily tvorcov, staviteľov a výrobcov, ktorí usilujú o zelenší svet
…zeleň, záhrady, parky, ihriská a všakovaké iné kultivované vonkajšie priestory v súlade s prírodou a zdravým rozumom
…výrobky, služby, komerčné prezentácie vybraných klientov a firiem
…postrehy, pochvaly, pohany + rôzne iné, čo u nás má miesto, ale nemá vlastnú rubriku
…inšpiratívne, umne a zdravo stvárnené priestory, kvôli ktorým sa vlastne tvorí a stavia architektúra (vrátane dizajnu a umenia)
…všeličo aktuálne ako termíny podujatí, súťaže, výstavy, konferencie, ponuky práce…

ADMAGAZIN spolupracuje s erudovanými prispievateľmi a serióznymi zdrojmi informácií, okruh spolupracovníkov neustále rozširujeme. Nové príspevky publikujeme spravidla každý štvrtok/piatok. Redakčná uzávierka je každú stredu. Názory autorov príspevkov nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.

VIA VERDE = prírodné záhrady & oživovanie zelene

Prírodnou záhradou rozumiem takú zeleň vytvorenú človekom , ktorá vychádza z prirodzených podmienok daného prostredia. Je prospešnou súčasťou miesta s pridanou hodnotou pre všetky živé bytosti – rastliny, živočíchy a človeka. Využíva predovšetkým miestne druhy rastlinstva, poskytuje priestor a podmienky na život rôznych druhov živočíchov – rôzneho hmyzu, malých užitočných živočíchov a malého vtáctva. Spotrebúva bioodpad na mieste, využíva predovšetkým dažďovú vodu, zaobíde sa bez umelých hnojív a častého používania energeticky náročnej záhradnej techniky. Najdôležitejšími prvkami prírodnej záhrady sú trvalkové a bylinkové záhony, živý plot z listnatých kríkov, listnaté stromy, kvetinová lúka, suchý múrik, vodný prvok v podobe malého jazierka, mokrade… Prírodné záhrady a oživovanie verejnej zelene podľa princípov permakultúry sú súčasťou prípravy vonkajšieho prostredia stavieb, ale i krajiny ako takej, na výrazné klimatické zmeny. Poradím vám a pomôžem vytvoriť zeleň, ktorou sa pridáte k ľuďom a investorom, vracajúcim rozmanitosť a krásu do života okolo nás. Ľubica Fábri

SME TU PRE VÁS

Ema
editor + office manager

Študentka žurnalistiky, ktorá sa popri usilovnom štúdiu stará o každodenný chod redakcie. Oslovuje ju téma zelenej architektúry a chce sa o nej naučiť viac, aj sa jej profesionálne venovať.

Ema má rada dobré filmy s pozitívnym posolstvom, dobrú kávu, voňavé kvety a ako typický introvert by si priala byť neviditeľná.

Ľubica
chief editor + business manager

Hlava, srdce a motor všetkého… Vyštudovala architektúru na Univerzite Bauhaus vo Weimare a po 20 rokoch vlastnej tvorby interiérov a nábytkového dizajnu zakotvila pri písaní a publikovaní. Dnes je ostrieľaným profíkom v oblasti PR, médií a marketingu. Dlhodobo sa venuje tvorbe textov o architektúre, až dospela k moderným drevostavbám, zdravým materiálom a udržateľnosti.

Najradšej oddychuje pri prechádzkach po lesoch a horách so psíkom Andym a pri dobrej hudbe. Najnovšie má záľubu v tvorbe prírodných záhrad a za koníčka považuje aj prípravu viacerých autorských publikačných prekvapení…

Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD. / ceo

Pravidelní externí prispievatelia:
JoDo – Mgr. Jozef Dorn / ZIG-ZAG
LeKo – Ing. arch. Lenka Korbeľová / GREEN
Lily – Lilly von Nuss / ART, INTERIOR

Záhrady / produkcia:

Via Verde, s. r. o.
Tatranská 7,
080 01 Prešov
IČO: 35872519
IČ DPH: SK2021776119

ADMAGAZIN:

OZ Centrum ARCHA
Jána Smreka 6158/10,
841 07 Bratislava
IČO: 42253624
DIČ: 2023310663
Periodicita: 3 x týždenne
ISSN 2454-0323

PARTNERI:

totop