INZERCIA – ADMAGAZIN

V online časopise admagazin.sk / admagazin.cz ponúkame cielenú inzerciu dodávateľom drevených a ekologických stavieb, producentom výrobkov, materiálov a technológií pre udržateľnú architektúru, interiéry, stavebníctvo a tvorbu zelene, organizátorom odborných výstavných, vzdelávacích a prezentačných podujatí, dodávateľom softvérov a služieb na tvorbu v oblasti architektúry a súvisiacich disciplínach. Online admagazin.sk / admagazin.cz je pokračovateľom tlačeného magazínu A+D, ktorého vydávanie sme ukončili v duchu filozofie udržateľnosti a ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

Cenník inzercie platný od 1. 1. 2024

  • Hlavný (horný) reklamný banner – 1000 x 230 px – od 130,00 € / na mesiac
  • Reklamný banner štvorec – 300 × 300 px – od 60,00 € / na mesiac v jednej z rubrík
  • Komerčný článok – prelinkovaný so stránkou inzerenta, zostáva natrvalo v obsahu – od 130,00 €
  • Redakčný článok – pripravený redakciou, uverejnenie v 1 rubrike podľa témy, a prelinkovaný so stránkou inzerenta, zostáva natrvalo v obsahu – od 150,00 €
  • Profil – firemná prezentácia – poplatok od 110,00 € / na rok
  • Partnerstvo/dlhodobejšia spolupráca – individuálne ponuky na mieru
  • Kombinované formy spolupráce – rôzne balíčky – ponuka na vyžiadanie

Detailné informácie o podmienkach inzercie, press kit a individuálne ponuky vám radi zašleme – napíšte nám na info@archacentre.org

Priamy rýchly kontakt
Ing. arch. Ľubica Fábri, ArtD. (konateľka), +421 908 702 332

TVORBA TEXTOV, ČLÁNKOV A PUBLIKÁCIÍ

Máme bohaté a dlhoročné skúsenosti s tvorbou výstižných a kvalitných textov v najrozmanitejších žánroch. Spolupracujeme na konceptoch a obsahoch krásnych a zmysluplných publikácií, alebo ich celé tvoríme. Našimi silnými témami sú moderné drevostavby, drevo a prírodné materiály 3. tisícročia, stavby z prírodných materiálov, zdravé bývanie, dobrá a udržateľná architektúra, progresívne riešenia a technológie v stavebníctve, obnovy a rekonštrukcie, historické pamiatky, prírodné a ekologické záhrady a zeleň, zdravá výživa, zdravie. Vysoký štandard štylistiky a gramatiky, kultivovanosti a kultúry jazyka je pre nás samozrejmosťou.

01a-Ročenky 2019-IMG_947002a-Bardejov03a-KAT-Domesi-2020

SLUŽBY PR & MÉDIÁ

Vybraným klientom poskytujeme synergiu tvorby pútavých referenčných článkov a umiestnenia PR-materiálov v médiách. Zabezpečujeme fotenia referencií s výrobnými profesionálnymi fotografmi. Tvoríme obsahy na sociálnu sieť Facebook a spravujeme FB profily vybraných partnerov. Sme názoru, že hodnotná a hodnoverná pravidelná zmienka prevýši komplikovanú a „nafúknutú“ jednorazovú kampaň. Vytváraním zrozumiteľných posolstiev s kontextmi a ich systematickou efektívnou komunikáciou pomáhame klientom získavať priazeň a posilňovať lojalitu cieľových skupín zákazníkov.

V PRÍPRAVE – ONLINE GEJZIR.SK

Zdravie, šťastie a spokojnosť sú „veľkými“ témami súčasnosti, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Nový online magazín GEJZIR.SK pripravujeme ako platformu pre seriózne, overené a jednoducho uskutočniteľné rady, návody či tipy, ako žiť zdravšie, lepšie a v súlade s prírodou a všetkými živými bytosťami. Rozpovieme príbehy inšpirujúcich ľudí, nadchneme pre zdraviu prospešné činnosti, koníčky a rituály. Ukážeme, kde čerpať energiu, ako si udržať vitalitu. Pomôžeme rozoznávať medzi tým, čo chcete a tým, čo skutočne potrebujete. Povzbudíme k pozitívnemu mysleniu, k znovuzískaniu a upevňovaniu zdravia vlastnými silami a k osobnému mentálnemu a duševnému rastu. Informáciami na GEJZIR.SK chceme inšpirovať k prospešným inováciám v myslení, konaní a pocitoch. Ak máte záujem už teraz dozvedieť viac, či ponúknuť nám spoluprácu, napíšte nám na redakcia@archacentre.org

www.gejzir.sk

PARTNERI:

totop