A+D magazin | NATURA PARK Pardubice: unikátní dřevostavba už slouží veřejnosti

NATURA PARK Pardubice: unikátní dřevostavba už slouží veřejnosti

0 Autor: - 17/10/2015 - Architecture

Nový areál pardubického Ekocentra PALETA, kterého projekt jsme představili začátkem léta t. r., otevřel prostory veřejnosti 1. 10. 2015. Jedná se o půvabné a současně moderné environmentální návštěvnické vzdělávací a informační centrum, zaměřené na přírodu a ekologickou osvětu. V areálu, který bude pro veřejnost otevřený sedm dní v týdnu, bude také probíhat ekologická výuka pro školy a další zájemce. Název NATURA PARK vypovídá o základním poselství celého projektu. Jeho cílem je představit a přiblížit občanům i návštěvníkům přírodní soustavu Evropsky významných lokalit – soustavu Natura 2000.

02-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8714-LR

03-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8691-LR

Stavba stojí v klidném místě blízko centra Pardubic na břehu řeky Chrudimky a je citlivě umístěná ke stávající cyklostezce, která prochází přímo pod ní. NATURA PARK má dvě části – samotnou budovu návštěvnického centra a okolní parkový areál, oběma částmi se prolíná interaktivní expozice. Návštěvnické centrum bude poskytovat informace a služby k přírodnímu dědictví a soustavě chráněných území soustavy Natura 2000, kterých je jenom v Pardubickém kraji 53, včetně tří ptačích oblastí. Jedna z chráněných oblastí se nachází i přímo v Pardubicích nedaleko informačního centra – odtud také pochází logo NATURA PARKU. Je v něm vyobrazen páchník hnědý (slovensky: pižmovec hnedý) – chráněný brouk, který žije právě v Evropsky významné lokalitě Pardubice.

04-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8417-LR

Samotná budova, jejímž autory jsou architekt Tomáš Med společně s Jaroslavem Krupou a Filipem Klozarem, se skládá ze tří pater. Ve vstupní hale se nachází informační centrum. Další místnosti budou využívané jako učebny a v největším sále se budou konat přednášky a semináře. „Inspirací při návrhu domu byly koruny okolních vzrostlých stromů s pavučinami lesknoucími se ve slunci. Vznikl tak impuls navrhnout dům jako pavučinu v korunách stromů. Postupně se tato pavučina rozvrstvila do dvou výškových úrovní. Nejnižší podlaží je pro optické zmenšení hmoty domu částečně ukryto v rámci terénu nabíhajícího na protipovodňovou hráz,“ komentují své dílo autoři.

05-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8345-LR

Kromě suterénu, který tvoří beton, je celá stavba ze dřeva, konkrétně z masivních celodřevěných panelů NOVATOP. Pohledové smrkové dřevo tvoří dominantu většiny interiérů a podtrhuje tak základní myšlenku celého projektu, která je zaměřená na přírodu. „Velmi oceňujeme odvahu architektů i investorů. Celý projekt je unikátní a ladí s naší firemní filozofií, která je zodpovědná vůči přírodě a tím i vůči sobě samým. Jsme velmi rádi, že jsme se na něm mohli podílet a že toto dílo bude přinášet své environmentální poselství především dětem, tedy nové generaci,“ říká Ing. Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti AGROP NOVA a. s., která panely NOVATOP vyrábí.

06-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8088-LR

07-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8096-LR

Autoři usilovali o to, aby jejich budova měla co nejmenší dopad na okolní prostředí. Při výběru stavebních materiálů tak bylo přihlíženo k přepokládané spotřebě energií při běžném provozu, ale také k míře emisí uvolněných při výrobě. Objekt je navržen s využitím prvků a konstrukcí vhodných pro pasivní budovy, vzhledem k nekompaktnímu tvarovému řešení spadá do kategorie nízkoenergetických budov (měrná potřeba tepla na vytápění je 32 kWh/m2a). Potřebná výměna vzduchu bude zajištěna centrální jednotkou s rekuperací tepla, regulace větrání bude automatická na základě koncentrace CO2. Vytápění je řešeno podlahovým systémem. Objekt je pro svou potřebu tepla na vytápění a ohřev vody napojen na centrální zásobování teplem (v těsné blízkosti objektu vede horkovod).

08-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8565-LR

Architekti kládli důraz na využití materiálů a technologií s malou ekologickou stopou, tedy materiálů z přírodních obnovitelných zdrojů (dřevěné konstrukce, dřevovláknité či celulózové izolace). Obecně jde o materiály s co nejmenší svázanou energií. Samotná stavba tak bude úsporná nejen svým provozem, ale také celkovým konceptem a bude ukazovat možnosti současných šetrných stavebních technologií.

09-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8630-LR

“Budovu Natura parku se podle mého názoru podařilo výborně začlenit do okolního prostředí. Ve třetím podlaží máte skutečně pocit, že se nacházíte v korunách stromů, což byl také původní záměr. Celkově je pro nás otevření NATURA PARKU významnou změnou a velmi se těšíme na tuto novou etapu,” řekl ředitel Ekocentra PALETA Jiří Bureš.

010-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8636-LR

Projekt, na kterém se pracovalo od roku 2010, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dále projekt podpořil také Pardubický kraj. Celkové náklady činily 49 928 513 Kč (cca 1,85 mil Eur), z toho byl příspěvek z fondu EU 41 928 386 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 2 466 376 Kč (5 %), příspěvek Ekocentra PALETA 2 432 751 Kč (4,9 %) a příspěvek Pardubického kraje 2 500 000 Kč (5,1 %).

011-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8260-LR

NATURA PARK, Pardubice (CZ)
Investor: Ekocentrum PALETA, Pardubice
Architekt: Ing. Tomáš Med, Med Pavlík architekti
Projektanti: PK projekt, s. r. o.
Konstrukce: masivní dřevěné panely NOVATOP, montáž ve spolupráci se společností Dřevostavby MC

012-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8696-LR

Ekocentrum PALETA se již 25 let zabývá ekologickou a environmentální výchovou se zvláštním důrazem na děti a mládež. Za tuto dobu navštívily programy centra statisíce dětí a dospělých. S roční návštěvností přes 25 000 dětí na environmentálních vzdělávacích programech pro školy je PALETA v současnosti nejnavštěvovanějším centrem svého druhu v České republice.

013-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8729-LR

Text: Lily, s použitím TS společnosti AGROP NOVA, a. s.
Foto: Tomáš Malý
www.novatop-system.cz
www.paleta.cz

PARTNERI:

totop