A+D magazin | Projectstudio 8: Školní družina Újezd, Plzeň (CZ)

Projectstudio 8: Školní družina Újezd, Plzeň (CZ)

0 Autor: - 04/10/2018 - Architecture, Zig-zag

Ke staré škole v plzeňském Újezdu se dostavuje nový dvoupodlažní objekt, pojat jako minimalistický dřevěný hranol. V moderním objektu s imponujícím architektonickým výrazem najdou nové prostory družina a jídelna. Obvodové a vnitřní nosné konstrukce přístavby jsou navrženy jako dřevostavba s fasádou z modřínového (slovensky smrekovcového – pozn. red.) dřeva.

Dle autorů projektu z kanceláře PROJECTSTUDIO 8, bylo záměrem vymezit a akcentovat odpočinkovou funkci nového objektu oproti strohé klasické budově, která slouží výuce. „Cílem je zpříjemnit a zkvalitnit dětem pobyt ve škole v čase, než si je rodiče vyzvednou. Jsem rád, že se podařilo navrhnout takto moderní objekt, navíc ve formě dřevostavby,“ uvedl primátor města Plzeň Martin Zrzavecký.

druzina

Dřevostavba má být dokončena do konce 10/2018. Finance na rychlou realizaci projektu ve výši 17 mil. Kč se dle vyjádření Pavla Kotasa, ekonomického náměstka primátora, podařilo zajistit z přebytku rozpočtu.

Více vizualizací zde: http://www.projectstudio8.cz/projekty/skolni-druzina-ujezd

KOMPLETACE-ZŠ-Družina-přístavba-situace

Školní družina Újezd, Plzeň (CZ)

Autoři: PROJECTSTUDIO 8

Užitná plocha: 210 m2

Dodavatel: PALIS Plzeň, spol. s r. o.

Náklady: 17 mil. Kč včetně DPH

Zdroj: www.stavbaweb.dumabyt.cz

PARTNERI:

totop