ADMAGAZIN | ŠERCEL ŠVEC: VÍKENDOVÝ DOM PRI MALOM DUNAJI (SK)

ŠERCEL ŠVEC: VÍKENDOVÝ DOM PRI MALOM DUNAJI (SK)

1 Autor: - 09/03/2021 - Architecture

Objemom stavby neveľké zadania často motivujú tvorcov k vycibreným a zároveň neokázalým riešeniam. Podobným príkladom je i rekreačný objekt, pri návrhu ktorého sa architektom podarilo na malej ploche umne naplniť funkčný program stanovený investorom a zároveň stvárniť stavbu s prostou a materiálovo prehľadne pôsobiacou hmotou. Celkový očarujúci dojem z realizácie nepochybne podčiarkuje prírodný ráz lokality a bezprostredné okolie. Investorovi ku cti slúži rezignácia na akékoľvek hmotovo dominantné oplotenie.

dom pri malom dunaji

Komentár autorov o návrhu a riešení drevostavby:
Chránené územie, respektíve ochranné pásmo meandru, je miestom pre rekreáciu a športový rybolov. Požiadavkou investora bolo vytvorenie malého objektu, dočasnej stavby, ktorá by sa dala využívať celoročne na rekreáciu rodiny.

víkendový dom pri malom dunaji

Minimalizácia pôdorysného priemetu bola z dôvodu, aby bol záber parcely čo najmenší. Preto sa zvolil dvojpodlažný koncept vo forme 1+1. Interiér je vyriešený ako otvorený priestor prízemia s loftom. Vzájomné prepojenie slúži na distribúciu svetla, tepla a minimalizovanie zastavanej pôdorysnej plochy. Integrovanie komunikácií a obslužných plôch priamo do obytných celkov dovolilo vytvoriť na malej ploche priestor pre 4 osoby.

dom pri malom Dunaji pre 4 osoby

Založenie objektu sa v rámci konceptu minimalizácie ekologickej stopy vyriešil formou zemných vrtov.

dom pri malom dunaji panorama

Vytvorenie neurčitej hranice, gradientu medzi interiérom a exteriérom je dosiahnuté formou prekrytej terasy a orientácia interiéru cez presklené plochy. Terasa spolu s interiérom vytvára záhyb, pod ktorým sa odohráva celý vnútorný život objektu s priamym prepojením na rieku. Kompozičná os výhľadu vrcholí protiľahlým brehom.

víkendový dom pri malom dunaji

Nosná konštrukcia chaty je pohľadová z interiéru aj exteriéru – ide o drevený CLT panel prezentovaný v prirodzenej forme. Strešná konštrukcia a časť najvyššej fasády je chránená presadenou konštrukciou drevených lamiel. Konštrukcia lamiel pomáha regulovať vnútornú teplotu a chráni strešný plášť pred slnečným žiarením. Vzduchotesnosť konštrukcie garantuje rýchle vykúrenie a vyššiu tepelnú stabilitu v lete aj zime. Pri priznanej nosnej konštrukcii a celkovej subtílnosti nosných prvkov sa dosiahla prijateľná energetická stabilita interiéru stavby.

dom pri malom dunaji pôdorys

Stavba bola vybraná na medzinárodnú prehliadku moderných drevostavieb Salón drevostavieb 2021 a do publikácie Ročenka drevostavieb 2020.

Víkendový dom pri Malom Dunaji (SK), 2020

Autor: Šercel Švec / Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec

Investor: súkromná osoba

Foto: Tomáš Manina

Text: autorský text Šercel Švec, ADM

www.sercelsvec.sk

PARTNERI:

totop