ADMAGAZIN | Anna Hausová: „Prach si a v prach sa obrátiš“

Anna Hausová: „Prach si a v prach sa obrátiš“

0 Autor: - 10/10/2014 - Interior, News

5. 11. – 30. 11. 2014, vernisáž 5. 11. od 17:00, v Mestskom múzeu a galérii vo Veľkom Šariši.

2-Prach si a v prach sa obrátiš

Expresívny názov sugestívnej inštalácie výtvarníčky Anny Hausovej odkazuje na myšlienkový zrod projektu, ktorý nastal na základe silných osobných zážitkov v určitej etape života. Inštalácia je autorskou výpoveďou, ktorá v priebehu realizácie nadobudla myšlienkové zovšeobecnenie. Viac približuje autorka…

3-Z inštalácie Prach si a v prach sa obrátiš-5

Čo je obsahom a posolstvom výstavy?

Téma smrti resp. prechodu z dimenzie do dimenzie, prezentovaná formou inštalácie. Od realistických plastík v životnej veľkosti, znázorňujúcich ženskú figúru, postupného zániku fyzického tela, rozpadu a znovuzrodenia v nepoznanom priestore, cez reliéf a plošné znázornenie vzdialenej minulosti života na zemi, až po abstraktné vyjadrenie imaginárneho – vesmírneho priestoru. Problém bytia či nebytia, utrpenia alebo oslobodenia… Nádeje a beznádeje… Premien v nekonečnosti vesmíru… Realizované na jednej strane prostredníctvom individuálneho vnímania sveta, na druhej strane na báze poznania vesmírnych princípov bytia.

4-Prach-52

Inštalácia poukazuje aj na experimenty s materiálmi…

Formálne je inštalácia prepojená so snahou vrátiť sa k objektom textilného charakteru z konca 80. a začiatku 90. rokov minulého storočia. V procese tvorby však vyústili moje hľadania do celkom inej polohy. Hlina, s ktorou tu pracujem, poskytuje nesporne väčšiu možnosť slobodného narábania s materiálom, čo mi ukázalo možnosti rozsiahlejšieho a rozmanitejšieho výsledku v konkrétnych formách.

5-AH-23

Aký mal projekt vývoj, aké s ním máš ďalšie plány?

Premiéra výstavy sa konala vo Východoslovenskej galérii v Košiciach na jar roku 2012. Druhú zastávku mala inštalácia v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne na prelome rokov 2013 – 2014. Tu zaujala architekta Stanislava Šutvaja, ktorého inšpirovala spolupracovať na výtvarnom dotvorení domu smútku. “Zámer síce nevyšiel, no ja by som sa v budúcnosti rada podieľala na vytvorení umeleckého diela v interiéri v súčinnosti s architektom, ktorý vníma výtvarné umenie ako integrálnu zložku dobrej architektúry. Samozrejme, výtvarné dielo tematicky primerané účelu… Prach si a v prach sa obrátiš je pre mňa projekt s veľmi osobným a emotívnym posolstvom, neustále na ňom myšlienkovo pracujem a rozpracovávam ho. Získava povahu putovnej výstavy, ktorá však v každom novom priestore nadobudne iný – osobitý charakter a nové posolstvo. Rada by som ho predstavila v budúcnosti aj mimo Slovenska.“

6-AH-28

Organizátorom výstavy vo Veľkom Šariši je združenie Per Spectrum, s podporou MK SR vychádza k výstave aj katalóg s textami kurátorky výstavy, Marty Hrebíčkovej.

7-AH-55

Anna Hausová

portrét A. Hausová

Anna Hausová (1956, Prešov) patrí k etablovaným východoslovenským umelcom, žije a tvorí v Prešove. Po ukončení štúdia na VŠVU v Bratislave (v roku 1982, odbor Textil u prof. Eugénie Lehotskej) sa sústreďovala na voľnú textilnú tvorbu a kresbu, postupne jej učarovala olejomaľba, pribudli experimenty s technikami a materiálmi. Najnovšími priestorovými objektmi a plastikami nadväzuje na trojdimenzionálne textilné počiatky. Tvorba Anny Hausovej je pozoruhodná šírkou, rozmanitosťou tém, experimentmi a kombinovanými technikami, ale najmä originalitou výtvarného prejavu. Umenie, ktoré dozrieva dlhodobou a nepretržitou konfrontáciou vnútorného sveta s vonkajším, hľadaním limitov materiálov, snahou o osobitú osobnú výpoveď a vlastný výtvarný prejav… a bez pochýb pozoruhodné, ktoré obstojí aj na širšom fóre, za regionálnymi obmedzeniami miesta, času a pohľadu na umenie.

  • Text: Ľubica Fábri
  • Foto: archív Anny Hausovej

Prach si a v prach sa obrátiš

  • Výtvarná inštalácia
  • Autorka: Anna Hausová
  • Kurátorka: Marta Hrebíčková
  • 5. – 30. 11. 2014, Mestské múzeum a galéria, Veľký Šariš (SK)

PARTNERI:

totop