ADMAGAZIN | Výsledky súťaže: Bienále Benátky 2016

Výsledky súťaže: Bienále Benátky 2016

0 Autor: - 26/02/2016 - Zig-zag

Koncom januára 2016 zasadala medzinárodná porota, ktorá rozhodla o výbere výstavného projektu na následnú realizáciu slovenskej expozície na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016. Bienále sa bude konať od 28. mája do 27. novembra 2016 v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky. Vernisáž sa uskutoční 26. a 27. mája 2016.

Do súťaže bolo prihlásených 24 projektov, do druhého kola postúpili tri z nich:
projekt Sokel autorov Michala Janák, Martin Jančok (Plural), Ľubica Segečová, Bohdan Smieško

projekt Mobilising Response / Podňjeťiť odpoveďe,autorov Michal Sulo, Miriam Lišková (SLLA Architects), Raúl Alonso Estébanes, Kataríny Smatanov

projekt Starosť o architektúru – na príklade jedného domu: areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave autorov Benjamín Brádňanský, Peter Hájek, Vít Halada, Jána Studený, Marián Zervan (VŠVU v Bratislave a Trnavská univerzita v Trnave) – tento projekt napokon zvíťazil.

Deväťčlenná porota pracovala v tomto zložení: Peter Čanecký (VŠMU); Irakli Eristavi (architektonický ateliér zerozero Prešov); Adam Gebrian (nezávislý kritik, Praha, predseda poroty); Alexandra Homoľová (SNG); Zuzana Komárová (Ministerstvo kultúry SR); Boris Meluš (nezávislý grafický dizajnér); Alexandra Kusá (SNG) a dve nehlasujúce členky poroty Monika Mitášová (teoretička architektúry, zodpovedná za odbornú prípravu výberového konania) a Monika Palčová (koordinátorka projektu, SNG).

„Autorský tím, ktorý porota vybrala, aby reprezentoval Slovensko na tohtoročnom architektonickom bienále, sa rozhodol prezentovať príbeh jednej stavby, Slovenskej národnej galérie. Podľa nášho názoru ide o jednu z mála stavieb nedávnej minulosti na Slovensku, ktorá má potenciál zaujať široké medzinárodné publikum. Nejde ale len o predstavenie stavby vo veľkom modeli v mierke 1:8, ale o predstavenie celého procesu: od úvah o vzniku takejto stavby cez jej prípravu, rôzne fázy projektu, realizácie, užívania, následné chátranie, diskusiu o uzavretí a možnom búraní až po súťažné návrhy rôznych slovenských architektov na rekonštrukciu. Zápas o túto stavbu je priesečníkom mnohých frontových línií – architektonických i mimo architektúry. Benátske bienále navštívia počas šiestich mesiacov desaťtisíce vážnych záujemcov o architektúru – architektov, študentov architektúry, historikov, teoretikov, novinárov, akademikov, fanúšikov architektúry, záujemcov o prostredie, v ktorom žijeme. Všetci sa budú môcť vďaka zrozumiteľnej prezentácii dozvedieť, že v Bratislave existuje takáto mimoriadna stavba s dôležitým obsahom, a že ju môžu v budúcnosti navštíviť. Dozvedia sa aj to, aký je stav architektonického uvažovania o galérii na Slovensku. Porota odporúča zvážiť online prenos prostredníctvom webkamery, ktorý by v pavilóne po dobu bienále vysielal prebiehajúci proces rekonštrukčných prác,“ uvádza sa vo verdikte poroty.

Zároveň má táto expozícia šancu sprostredkovať nádej pre ďalšie stavby s relatívne podobným osudom v Čechách, na Morave a na Slovensku a pomôcť pozmeniť prevládajúce názory širokej verejnosti na viaceré z nich. Mnohé skvelé stavby s dôležitým kultúrno-spoločenským obsahom, ktoré vznikli v Československu pred rokom 1989, sú dodnes často kritizované, znevažované, niekedy dokonca nenávidené a to spravidla iba a jedine z dôvodu situácií (doby, ideológie, politického systému), v ktorých tieto stavby vznikli. Považujeme to za problém (škodu a omyl), ktorý treba široko verejne diskutovať a expozícia na benátskom bienále poskytne výbornú šesťmesačnú platformu na celý rad takýchto diskusií a reflexií,” píšu porotcovia v stanovisku nielen k výberu víťazného diela. Všetky projekty sú zverejnené na stránke SNG.

Kurátorom Bienále architektúry v Benátkach je Alejandro Aravena, čilský architekt, ktorý v januári t. r. získal Pritzkerovu cenu. Témou medzinárodnej výstavy je Reporting from the Front. Alejandro Aravena k Bienále 2016 povedal: „Je treba vyhrať množstvo bitiek a posunúť mnoho hraníc, aby sme zlepšili kvalitu obývaného prostredia a teda aj kvalitu života ľudí. Chceli by sme, aby ľudia, ktorí prídu na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach videli príbehy úspechov, ktoré stoja za to, aby sme ich vyrozprávali; exemplárne príklady, s ktorými sa treba podeliť, v ktorých architektúra spôsobila, spôsobuje a bude spôsobovať zmenu v týchto zápasoch a hraniciach.“

Zdroj: SNG

PARTNERI:

totop