ADMAGAZIN | 26. 3. – Deň moderných drevostavieb na výstave CONECO 2015 v Bratislave

26. 3. – Deň moderných drevostavieb na výstave CONECO 2015 v Bratislave

0 Autor: - 20/03/2015 - Architecture, News

Návšteva moderného drevodomu v reálnej mierke 1:1 priamo uprostred výstavnej haly, hodnotný prednáškový program, prístupný laickej aj odbornej verejnosti a výstava predstavujúca 45 aktuálne realizovaných drevostavieb zo SR a ČR sú nosnou súčasťou Dňa moderných drevostavieb, ktorý sa uskutoční 26. 3. 2015 od 10:00 do 18:00 počas výstavy CONECO 2015 v hale B2 na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.

Počas prednáškového a diskusného programu vystúpi plejáda renomovaných odborníkov na drevostavby z radov architektov, aj zástupcovia výrobcov a realizátorov. Predstavené budú zaujímavé drevostavby zo sveta, no predovšetkým drevodomy postavené aktuálne na Slovensku a v Čechách. Doobedňajší diskusný panel bude venovaný aj materiálom na výstavbu drevodomov a rôznym konštrukčným systémom, využívaným pri realizácii moderných drevostavieb. Podujatia sa uskutočňuje pod záštitou Slovenskej komory architektov, ktorá ho zaradila do systému celoživotného vzdelávania autorizovaných architektov v roku 2015.

2-eXworks_foto 05-lr

Očakávania záujemcov o nové technológie pri realizácii drevostavieb naplní prezentácia konštrukčných a estetických možností progresívnej technológie drevených panelov z krížom lepeného dreva CLT – systému NOVATOP, uplatneného pri výstavbe prezentovaného vzorového drevodomu Domesi. Účastníci Dňa drevostavieb sa budú môcť v osobnom kontakte oboznámiť s prednosťami a prínosmi inovatívnej technológie masívnych drevených panelov ako z pohľadu erudovaného architekta drevostavieb, tak aj zo skúseností prítomných zástupcov výrobcu, fundovaných vo veciach detailov konštrukcie, výroby či realizácie.

3-Novatop-Domesi-DSC6058-lr

„Konštrukčný systém NOVATOP – technológiu CLT s interiérovou pohľadovou
kvalitou – považujem za významný vývojový stupeň stavieb s použitím dreva. Myslím si, že táto technológia predznamenáva v odbore drevostavieb podobnú revolučnú zmenu, akú kedysi priniesol pohľadový betón v architektúre. CLT je v podstate vlastne akýsi prepis pohľadového betónu do dreva, ale s neporovnateľne nižšou ekologickou stopou a hrejivou atmosférou,“ hovorí architekt Pavel Horák, zástupca autorov a realizátorov vzorového drevodomu Domesi.

Aká je v súčasnosti podľa architekta Horáka pozícia drevostavieb na stavebnom trhu? „Drevostavby sa za posledné obdobie stali rovnocennou stavebnou technológiou a významnou súčasťou hlavného stavebného prúdu. Vykročili v dobrom zmysle slova na cestu za prevzatím roly ideového aj technického lídra celého stavebníctva. Nesmú však zaspať na vavrínoch. Preto považujeme vizionárske projekty drevostavieb za kľúčové a aj prostredníctvom nášho drevodomu 1:1 na výstave CONECO 2015 chceme potenciálnym stavebníkom aj kolegom architektom predstaviť estetické a konštrukčné možnosti inovatívneho a vysokokvalitného panelového systému.“

4-butovice 14

Ako vníma možnosti uplatnenia systému masívnych drevených panelov výrobca? Hovorí Ing. Jiří Oslizlo zo spoločnosti NOVATOP: „Bez odvahy a fantázie architektov a staviteľského umenia našich certifikovaných partnerov by sme boli len priemyselnými výrobcami. Spoločne vieme posúvať hranice nielen našich výrobných možností, ale predovšetkým konštrukčných riešení a estetiky drevostavieb, čím sa odlišujeme od tradičných stavebných technológií. Za mimoriadnu pridanú hodnotu systému NOVATOP považujem interiérovú pohľadovú kvalitu panelov, ktoré už nepotrebujú ďalšiu povrchovú úpravu. Vnášajú do príbytku jedinečnú atmosféru bezprostredného kontaktu s prírodným materiálom a svojský životný štýl.“

5-D3-lr

Prečo sa stavanie z dreva stáva vo svete čoraz silnejším trendom? Odpovedá architektka Ľubica Fábri za Centrum ARCHA matériO, organizátora Dňa drevostavieb: „Treba si uvedomiť, že drevo je v súčasnosti jediný perspektívny dorastajúci stavebný materiál. V čase, keď prebieha neustála diskusia o udržateľnosti zdrojov a vývoja, býva drevo čoraz častejšie označované za surovinu 21. storočia. Fenomenálnosť dreva ako materiálu však spočíva v tom, že počas rastu v podobe lesov vytvára na zemi klímu a priestor na život ľudí aj množstva iných živých organizmov. Uvedomelým využívaním a obnovovaním bohatstva lesov je možné budovať stavby aj zachovávať prírodné prostredie – to je hlavný dôvod, prečo majú drevostavby vo svete zelenú. V rukách dobrých architektov a zdatných realizátorov aj u nás vznikajú hodnotné moderné drevostavby. Napokon, každoročná medzinárodná prehliadka Salón drevostavieb, ktorú na výstave CONECO 2015 predstavujeme, to potvrdzuje.”

6-Archisystems 04

Záujemcovia o účasť na podujatí Deň drevostavieb 2015 z radov architektov, projektantov a realizátorov drevostavieb môžu získať voľnú vstupenku na výstavu CONECO 2015 na emali info@archacentre.org

Študentom stredných odborných a vysokých technických škôl so zameraním na stavebníctvo umožňuje spoločnosť Incheba vstup na výstavu CONECO 2015 zdarma – viac informácií na https://www.incheba.sk/vystavy/coneco-1.html?page_id=8533

Návšteva výstavy Salón drevostavieb 2015 a prehliadka vzorového domu Domesi v hale B2 sú možné počas celého trvania výstavy CONECO 2015 na výstavisku Incheba Expo v Bratislave od 25. do 28. 3. 2015. Deň drevostavieb 26. 3. 2015 dáva záujemcom jedinečnú príležitosť zorientovať sa v problematike drevostavieb na odbornom fóre za osobnej prítomnosti skúsených profesionálov a v diskusii s nimi.

7-Ladvi-IMG_8735

Organizátor Dňa drevostavieb 26. 3. /Salón drevostavieb 2015 – CONECO 2015:

ARCHA matériO Bratislava – Centrum pre súčasnú architektúru a materiály, 2015

info@achacentre.org, tel.: 0908 702 332, 0948 227 188

PARTNERI:

totop