ADMAGAZIN | In Progress: Výstava keramiky dvoch ateliérov

In Progress: Výstava keramiky dvoch ateliérov

0 Autor: - 15/03/2015 - Materials

Na výstave s názvom In Progress si možno do 22. marca 2015 v galérii Satelit v Bratislave pozrieť výtvory študentov zo Slovenska a Čiech, navštevujúcich odbor Keramika na Fakulte umení a dizajnu Západočeskej univerzity v Plzni a študujúcich v Ateliéri keramiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Kolekcia na výstave predstavuje najlepšie aktuálne práce, ktoré študenti vytvorili v ostatnom čase v Plzni pod vedením Gabriela Vacha a v Bratislave pod vedením Daniela Piršča.

rsz_2_foto_scd

Prezentované dielka odrážajú širokú škálu možností keramickej tvorby. Návštevník nájde na výstave úžitkové a dizajnérske predmety vytvorené klasickým spôsobom – liatím keramickej hmoty alebo porcelánu do sadrových foriem, ale aj novými, autorskými technikami ako je natavovanie kameňa na porcelán či alternatívnymi technológiami – aplikáciou sklárskej techniky pri tvorbe keramiky. Okrem keramických predmetov sú súčasťou výstavy aj voľné objekty a nekonformné inštalácie.

rsz_zČu_lenka_Širůčková

rsz_zČu_markéta_kalivodová (1)

Výstava približuje kreatívne možnosti tvorby keramiky s použitím rozličných materiálov. Inštalácia predstavujúca tvorbu študentov je súčasne projektom, ktorý ponúka možnosť pozorovať podobnosti a zároveň odlišnosti medzi dvomi umeleckými školami – rozdielne aj zhodné prístupy, spôsoby výučby či použitie materiálov. Ako sa rôznorodosť prostredia a vedenia odráža vo výsledkoch študentov? Posúďte sami pri návšteve výstavy.

rsz_vŠvu_ondřej_batoušek_foto_jana_hojstričová

Zdroj: www.scd.sk

PARTNERI:

totop