ADMAGAZIN | BLOG – ĽUBICA FÁBRI: Moderní dřevěná architektura… Proč se jí daří v Rakousku?

BLOG – ĽUBICA FÁBRI: Moderní dřevěná architektura… Proč se jí daří v Rakousku?

0 Autor: - 18/02/2020 - Architecture, Zig-zag

Za historickou kolébku dřevostaveb v Evropě je obecně považovaná nejzápadnější spolková země Rakouska – Vorarlbersko (Vorarlberg). V jedné z nejlesnatějších zemí Evropy má stavění ze dřeva nejen bohatou tradici a silné zpracovatelské a řemeselné zázemí, ale i systematickou, cílevědomou a dlouhodobou podporu napříč hospodářstvím a společností v rámci celonárodní strategie. Rakousko jako stát má „zelenou“ vizi ve všech sférách a všichni zainteresovaní ji v reálném životě, stavebnictví nevyjímaje, obdivuhodně uplatňují. Mohli bychom se i v Česku a na Slovensku, nebo spíše měli v mnohém, co stojí za kultivovaností, kvalitou a přínosy současné dřevěné architektury v Rakousku, inspirovat…?

materská škola Muntlix

Nezapomenutelná výstava Bauen mit Holz: Wege in die Zukunft (Stavění s dřevem: cesty do budoucnosti – https://www.youtube.com/watch?v=3yrraNNO8hE), kterou v roce 2011 inicioval a kurátorsky vedl jeden z popředních světových „mistrů“ moderného stavění ze dřeva, rakouský architekt Hermann Kaufmann, poukázala na obrovský potenciál přírodního, dorůstajícího a trvale obnovitelného materiálu z hlediska konstrukčních i tvarových možností v současné archtitektuře a stavitelství. A nejen to. Přiblížila a vysvětlila srozumitelně a názorně způsob, jak umně a udržitelně propojit kvalitu přírodního prostředí s využitím pro oddech a turistický ruch i pro prosperující dřevařský a stavební průmysl, a to: odpovědně a ekologicky hospodařit s lesy a dřevěnou surovinou zužitkovávat co nejlépe lokálně.

24 poschodový mrakodrap

Svou kompetenci v technické a technologické vyspělosti stvrzuje Rakousko a jeho špičkoví odborníci z oboru dřevostaveb i jednou z nejvyšších staveb s použitím dřeva ve světě – 24patrovým mrakodrapem HoHo Wien, dokončeným v roce 2019. Architekt Oliver Sterl (kancelář Rüdiger Lainer & Partner, Wien), jeden z autorů pozoruhodného a z hlediska konstrukčních a materiálových řešení průkopníckého stavebního díla, nadchl svou zahajovací přednáškou Salonu dřevostaveb 2019 v Praze téměř 250 posluchačů ve velkém auditoriu CAMPu (IPR).

Josep 58 sekunden

Architektura a stavění ze dřeva jsou v Rakousku předmětem celospolečenského zájmu. Protože i lídři státu a hospodářského sektoru chápou, jaké má stavění ze dřeva benefity pro celou zemi a budoucnost. Téměř ve všech spolkových zemích se pravidelně konají národní soutěže, oceňující mimořádné dřevostavby. Kvalitní budovy s použitím dřeva v konstrukci bodují nezřídka i v soutěži o tzv. Státní cenu za architekturu a udržitelnost.

Atelier Haumer & Josep

Rakouské architekty dřevostaveb zveme pravidelně jako hosty přednáškového a výstavního programu Salonu dřevostaveb do Prahy i Bratislavy. Vážíme si, že si najdou čas přijít se podělit o své zkušenosti, které jsou pro naše architekty, tvůrce dřevostaveb i klienty inspirací, poučením a motivací. Realizace a projekty, se kterými seznamují zainteresované publikum, jsou více než jen ukázkou jejich tvůrčí dovednosti, invence či citu pro materiál. Rukolapně totiž dokládají, že s osvícenými investory, fundovanými konstruktéry, poctivými a zkušenými staviteli a kvalitním materiálovým a řemeselným zázemím a se všemi v procesu, kteří rozumí, proč je dobré stavět ze dřeva, lze vytvářet nádherné a zdravé budovy. Takové, které zlepšují a zkrášlují život lidí uvnitř nich i zvenčí, jsou šetrné k okolí i přínosné pro širší prostředí.

Juri Troy Haus 37

Za všechny dosavadní rakouské hosty na Salonu zmíním „ostřílené“ architekty dřevostaveb jako Matthias Hein (Hein Architekten, Bregenz), Juri Troy (Juri Troy architects, Wien), Oliver Sterl (RLP, Wien), Markus Innauer a Sven Matt (Innauer-Matt Architekten, Bezau), nebo Gerhard Haumer a studio Josep (Wien), kteří představili svá díla na loňském Salonu v Bratislavě a v Praze je uvítáme na Salonu dřevostaveb 2020. Za podporu pravidelné účasti renomovaných rakouských kolegů na Salonu patří naše velké poděkování Rakouskému kulturnímu fóru v Praze a Rakúskemu kultúrnemu fóru v Bratislave.

Judith Benzer Letný dom v Burgenlande

Text: Ľubica Fábri, ředitelka Salonu dřevostaveb v SR; pro publikaci Ročenka dřevostaveb 2019; k přednášce 6. 2. 2019 v RKF, Bratislava – zahájení Salonu dřevostaveb 2020 v SR

Foto: archiv Salonu dřevostaveb 2020

Súvisiace články:
INNAUER-MATT: STRUBOBUOB – ZÁHRADNÍCKA DIELŇA, BEZAU (AT)
JURI TROY: HAUS 37 M
LETNÝ DREVENÝ DOM V BURGENLANDE
ROČENKA DREVOSTAVIEB 2019

PARTNERI:

totop