ADMAGAZIN | Filharmónia v Štetíne: laureát európskej ceny za architektúru Mies Award 2015

Filharmónia v Štetíne: laureát európskej ceny za architektúru Mies Award 2015

0 Autor: - 20/07/2015 - Architecture, Zig-zag

V aktuálnom ročníku európskej súťaže EU Mies Award 2015 zvíťazil novostavba filharmónie v poľskom prístavnom meste Štetín. Cena za súčasnú architektúru sa udeľuje od roku 1987 každé dva roky. Jej hlavným cieľom je rozpoznať a oceniť vynikajúce výsledky v oblasti architektúry ako aj upozorniť na významný prínos európskych odborníkov vo vývoji nových myšlienok a technológií a na investorov, ktorí ich podporujú.

2

Do tohto ročníka bol prihlásený z 36 európskych krajín neuveriteľný počet 420 projektov realizovaných v predchádzajúcich dvoch rokoch. Zo všetkých projektov vybrala porota len päť finalistov: Múzeum umenia v Ravensburgu (architekti Lederer Ragnarsdóttir Oei), Dánske námorné múzeum v Helsingore (BIG – Bjarke Ingels Group), Vinárstvo Antinori vo Florencii (Archea Associati), Štetínska filharmónia (BAROZZI), Študentské centrum – Ekonomická škola v Londýne (O´Donnell + Tuomey). Výsledky vyhlásili v Barcelone v máji t. r.

3

4

Víťazná stavba – budova filharmónie – sa nachádza v Štetíne na historickom mieste, ktoré tradične patrilo koncertnému domu. Objekt vypĺňa roh zástavby v tesnom susedstve historického centra prístavnej metropoly severozápadného Poľska. Architekti poňali stavbu ako svetelný objekt. Budova je výnimočná sklenenými fasádami a vnútorným osvetlením, ktoré rozžiari celú stavbu a umožňuje rôzne svetelné variácie. Hoci filharmónia pôsobí veľmi efemérne, nemožno ju prehliadnuť. Exteriér objektu charakterizujú výrazné sedlové, geometricky poňaté strechy. Ich modulácia predstavuje prvok, ktorým sa architekti usilovali včleniť budovu do okolitého historického kontextu.

5

6

Veľká koncertná sieň vo vnútri novej budovy má kapacitu 1000 divákov, sála pre komornú hudbu je postavená pre 200 divákov. Súčasťou objektu je aj multifunkčný priestor určený na výstavy a konferencie, rovnako vstupnú halu možno využiť na výstavy a spoločenské podujatia. Jednoduchá konfigurácia vnútorných priestorov kontrastuje s expresívnym výrazom interiéru hlavnej siene. Jeho slávnostný charakter vytvára obklad zložený z plátov s optikou zlata. V súlade s európskou tradíciou klasických koncertových sál architekti zvolili výraznú dekoráciu, pričom ornament slúži súčasne aj na zabezpečenie potrebných akustických parametrov. Interiér siene je koncipovaný podľa Fibonacciho postupnosti – to znamená, že členitosť sa zvyšuje so vzdialenosťou od scény a vytvára tvar okrasného priestoru klasického vyhotovenia.

7

8

Budova je postavená prevažne v pasívnom štandarde. Hlavným prvkom je zdvojená fasáda, ktorá tvorí veľkú časť inštalačného systému na akustickú izoláciu a na prirodzené vetranie, ktoré zabraňuje prehriatiu budovy. Na osvetlenie bol použitý LED systém, ktorý napriek veľkému objemu svetla spotrebuje minimálne množstvo energie. Strecha je viacvrstvová, s rôznym zložením nad koncertnou sieňou a nad ostatnými zónami, aby sa optimalizovala akustická a tepelná izolácia stavby.

9

10

Autori projektu mali za úlohu nájsť presvedčivú formálnu a priestorovú stratégiu pre mesto, ktoré sa usiluje o lepšiu budúcnosť v meniacom sa svete. Zároveň mali za cieľ posilniť špecifickú historickú identitu mesta moderným “pomníkom“. Štetín, hlavné mesto Západopomoranského vojvodstva, ktoré je dôležitým poľským námorným aj riečnym prístavom, získalo nový architektonický skvost, nový stánok hudby a kultúry, ktorý dôstojne obohacuje atraktivitu historického mesta a ponúka jedinečné benefity domácim obyvateľom aj návštevníkom.

11

Budova filharmónie, Štetín (PL)
Autori: Fabrizio Barozzi (1976, Taliansko), Alberto Veiga (1973, Španielsko)
Podlažná plocha: 13 000 m2
Dokončenie: 2014

Text: BiBi
Foto: Simon Menges
Zdroj: https://miesarch.com/

PARTNERI:

totop