ADMAGAZIN | Pešia zóna Promenada vo Velenje

Pešia zóna Promenada vo Velenje

0 Autor: - 11/07/2015 - Architecture, Green

Rekonštrukciou a pôsobivou premenou starého chodníka vytvoril tím krajinných architektov ENTONA v slovinskom meste Velenje novú a originálnu pešiu zónu s modernými prvkami mestského prostredia. Vynovená dopravná os pre chodcov, ktorá nesie príznačný názov Promenada, ponúka skvostnú inšpiráciu – v duchu najaktuálnejších trendov tvorby verejných priestranstiev – ako využiť rieku a prvok vody v centre mesta.

02-enota-promenada-06-river-amphitheatre

7

Velenje je mladé mesto, ktoré vzniklo v roku 1950. Založili ho v modernistickom ideáli záhradného mesta ako jedinečnú časť Slovinska. Donedávna existujúcu pešiu zónu vytvorili uzatvorením niekdajšej cesty takmer pred 30 rokmi. Cesta bola vydláždená, skutočná premena na príťažlivý priestor pre ľudí sa však neudiala – peší chodník si zachoval charakter širokej a nudnej cesty.

Autori z tímu krajinárskej architektúry ENTONA hovoria: „Rekonštrukcia Promenady predstavuje prvý krok na ceste k postupnému oživeniu centra mesta. Cieľom nášho návrhu bolo pomôcť mestu získať späť pôvodný charakter záhradného mesta.“

4

V rámci rekonštrukcie vytvorili autori akúsi postupnosť mikroprostredí. Lokálne rozšírenia plôch sú spojené mierne stočenými a užšími cestičkami. Rozšírenia vyriešili architekti napríklad ako príťažlivé betónové mestské lavičky, ktoré sú starostlivo usporiadané tak, aby spomaľovali chodcov, upútali ich pozornosť a poskytli im aj miesto na odpočinok. Už v počiatočnej fáze projektu naplánovali architekti všetky nové verejné priestory efektívne a jednoducho ako piesočnaté a trávnaté plochy. Piesočné plochy predstavujú prechod medzi trávou a pevnými mestskými plochami.

5

Mestská promenáda, ktorej stred umiestnili autori do nového amfiteátra pozdĺž rieky sa stala hlavnou osou udalostí mesta. Rieka Paka je prívalová rieka, takže jej vodná hladina sa zdvihne niekoľkokrát ročne, ale mimo prívalové obdobia je relatívne plytká. V dôsledku prívalov je riečisko hlboké a rieka, ktorá je atraktívnym prvkom mesta, až doteraz prúdila niekam mimo dohľad.

3

Široký most tiež znemožňoval pohľad na rieku, a preto ho architekti zúžili a umiestnili mimo niekdajšej osi. Priestor na výstavbu amfiteátra, ktorý sa približuje smerom k povrchu rieky, obnovili. Rekonštruovaný most teraz tvorí pozadie amfiteátra, ktorý sa stal strediskom aktivít a spoločenského života v meste. Rieka, ktorá tečie pozdĺž, opäť plní dôležitú funkciu v povedomí obyvateľov mesta a prináša do priestorov centra mesta životodarnú atmosféru, zakaždým iné zážitky a radosť.

8

Pešia zóna Promenada, Velenje, Slovinsko<
Krajinárska architektúra: štúdio ENTONA
Rozloha: 17 020 m2
Realizácia: 2014/p>

Text: BiBi
Foto: Miran Kambič
Zdroj: www.landezine.com

PARTNERI:

totop