ADMAGAZIN | KUBISARCHITEKTI (SK): ANDEL ELITE DENTAL CENTER – PRÍSTAVBA (SK)

KUBISARCHITEKTI (SK): ANDEL ELITE DENTAL CENTER – PRÍSTAVBA (SK)

0 Autor: - 05/05/2023 - Architecture

Tretiu priečku v hodnotení odbornej komisie v aktuálnom ročníku súťaže Drevostavba roka 2022 obsadila prístavba dentálneho centra. Architekti racionálnym, ale invenčným a civilne poňatým riešením rozšírili existujúci objekt o časť s ambulanciami a ďalšími novými priestormi, skvalitňujúcimi služby investora klientom i zlepšujúcimi podmienky zamestnancom.

ANDEL ELITE DENTAL CENTER

Prístavba je situovaná v meste Hlohovec. Pozemok obklopujú trávnaté plochy a verejný park s priamym kontaktom s povodím rieky Váh. Z východnej strany objektu sa nachádza hlavný vstup, ako a vjazd na parkovisko. Prístavba má obdĺžnikový ustupujúci pôdorysný tvar s dvomi nadstavanými podlažiami. Hmotovo kontrastuje s pôvodným centrom valcovitého tvaru. Rozšírenie centra je ukončené plochou vegetačnou strechou.

03

Na 2. NP sa nachádzajú hlavné priestory ambulancií plynulo prepojené na čakáreň a následne pôvodnú časť stavby. Ďalším prislúchajúcim priestorom je laboratórium so samostatným vstupom z existujúceho schodiska. Na 3. NP sa nachádza prednášková miestnosť, zároveň plniaca funkciu dennej miestnosti pre zamestnancov. Všetky CLT panely sú v pohľadovej kvalite a viditeľné v interiéri, ktorému prepožičiavajú vľúdnu atmosféru.

ANDEL ELITE DENTAL CENTER – PRÍSTAVBA interiér

Povrch fasády tvorí obklad zo sibírskeho smrekovca, ktorý bol využitý rovnako i na rebrovanie fasády. V interiéri prístavby dominujú drevené povrchy kombinované s vinylovou podlahou a s prevažne bielym nábytkom. Takto zvolenou kombináciou vytvorili architekti prívetivé a neformálne prostredie pre návštevníkov dentálneho centra. Prístavba v sebe spája nekonvenčné riešenie interiéru zaobalené konštrukčnými materiálmi z obnoviteľných zdrojov, prevažne na báze dreva. Aplikované technológie ako chladenie podzemnou vodou, rekuperácia vzduchu a pod. umocňujú ekologické princípy dominujúce v tejto realizácii.

05

Z hodnotenia komisie v súťaži Drevostavba roka 2022:

Prístavba zubnej kliniky predstavuje objemovo neveľkú, avšak konštrukčne vycibrenú a vzhľadom na priliehajúci pôvodný objekt realizačne náročnú prístavbu zubnej kliniky pre detských pacientov. Ako sám autor – architekt Daniel Kubiš – uviedol, verí, že drevostavbu v budúcnosti obrastie popínavá zeleň podľa pôvodného architektonického zámeru. Je to sympatická vízia, ktorá svedčí okrem iného aj o architektovej pokore a úprimnej snahe o „zelenú architektúru“ v esenciálnom vyhotovení.

06_Drevostavby_DR_13-470x313

Drevostavba bola predstavená na medzinárodnej výstave Salón drevostavieb 2021 a v publikácii Ročenka drevostavieb 2020 – ADMAGAZIN | Ročenka drevostavieb 2020

07

ANDEL ELITE DENTAL CENTER – PRÍSTAVBA (SK), 2020

Autori: Ing. arch. Daniel Kubiš, Ing. arch. Mária Šebová, KubisArchitekti
Investor: Andel Elite Dental Center, s.r.o.
Dodávateľ: Úsporné drevodomy, s.r.o.
Úžitková plocha: 278,5 m2
Zastavaná plocha: 160,1 m2

Foto: Michal Lachkovič
TEXT: ADM
Zdroj: KubisArchitekti

PARTNERI:

totop