A+D magazin | Prodesi/Domesi: Rodinný dom Veterná Poruba

Prodesi/Domesi: Rodinný dom Veterná Poruba

0 Autor: - 04/01/2019 - Architecture

Dilemou, ktorá stojí nezriedka pred stavebníkom a jeho architektom pri plánovaní novostavby vo vidieckom prostredí, je otázka: ako stvárniť nový objekt tak, aby harmonicky „zapadol“ do existujúcej tradičnej zástavby a zároveň „nerezignoval“ na vlastnú súdobú identitu?

veterná poruba

Pri návrhu rodinného domu vo Veternej Porube sa architektom a staviteľom z architektonicko-realizačnej kancelárie Prodesi/Domesi citlivé začlenenie modernej drevostavby medzi okolité staršie tradičné „chalupy“ v obci podarilo. Na prvý pohľad je zrejmé, že ide o súčasnú architektúru, čerpajúcu z archetypálneho tvaroslovia a reagujúcu sedlovou strechou na historicky overenú formu, ktorá najlepšie chráni dom pred drsnejším podhorským počasím. Definitívne vyriešenie vonkajšej „obálku“ domu v parteri, kde si stavebník prial veľkorysú pobytovú terasu, našepkala príroda. Pobývanie na terase ukázalo, že je nevyhnutné jej priestor uzavrieť presklením, ak má slúžiť obyvateľom domu aj počas často sa vyskytujúcich dňoch s vetristým počasím.

veterná poruba zboku

Rodinný dom sa nachádza na mierne svažitom pozemku s výhľadom na Nízke Tatry. Moderná drevostavba má dve nadzemné podlažia so sedlovou strechou so sklonom 45° a s vikierom so sklonom 6°. Základný pôdorysný tvar stavby je obdĺžnik. „Dom vo Veternej Porube sme navrhli a postavili pre miestneho lekára –chirurga a jeho rodinu,“ vysvetľuje architekt Václav Zahradníček. „Dispozične sme dom navrhli podľa individuálnych potrieb klienta. Tvarom sme chceli reagovať na bezprostredné okolie, no takisto dať stavbe architektonický ráz.“

veterná poruba terasa

veterná poruba interiér

Dispozícia domu je skoncipovaná racionálne a dômyselne. Denná pobytová časť sa nachádza na úrovni parteru a nočná pokojná časť je umiestnená na poschodí. Pridanou hodnotou prízemia je rozsiahla, dodatočne presklená, terasa, ktorá navodzuje atmosféru príjemného rekreačného miesta a umožňuje obyvateľom domu jedinečne úzke spojenie s okolitým prostredím aj v čase nepriaznivého počasia. Preslnenie a výnimočné svetelné scény vnášajú do interiéru domu strešné okná, umiestnené nad galériou na poschodí.

veterná poruba kuchyňa

Dom je postavený modernou technológiou z masívnych drevených panelov CLT, stropné trámy tvoria pohľadové KVH hranoly. Pohľadová kvalita CLT panelov (Novatop) určuje zásadným spôsobom vizuálny a vnemový charakter interiéru. Vnútro domu napĺňa vľúdna a zároveň osobitá atmosféra s prevahou drevených plôch. Ležérny a útulný charakter miestností sa podarilo dosiahnuť doplnením drevených stien a stropov o svetlé a prírodné odtiene zariadenia – biela, béžová, sivá. Žlté akcenty vnášajú do priestoru jas a prívetivý tón. Fasáda domu je obložená smrekovcom, ktorý je ponechaný v neupravenej podobe – vďaka tomu stavba korešponduje s okolitou scenériou.

veterná poruba chodba

Drevostavba vo Veternej Porube je vyhotovená v nízkoenergetickom štandarde. Vykurovanie objektu je vyriešené podlahovým elektrickým vykurovaním s niekoľkými žiaričmi a konvektormi. Ako doplnkový zdroj tepla sa využívajú krbové kachle. Vetranie je zabezpečené rekuperáciou.

veterná poruba pôdorys 1.np

veterná poruba pôdorys 2.np

Rodinný dom vo Veternej Porube bol vybraný na medzinárodnú výstavu Salón drevostavieb 2019 a do publikácie Ročenka dřevostaveb 2018.

Rodinný dom, Veterná Poruba, SK, 2016

Architekti: Václav Zahradníček, Hana Bartoňová, Prodesi/Domesi

Projektant: Monika Moravcová

Dodávatel’: Domesi Slovensko, s. r. o.

Úžitková plocha: 130 m2

veterná poruba exteriér

veterná poruba zboku

Foto: Milan Hutera

Text: Ľubica Fábri

www.domesi.sk

PARTNERI:

totop