ADMAGAZIN | PRODUKT: Masívne drevené panely Stora Enso CLT

PRODUKT: Masívne drevené panely Stora Enso CLT

0 Autor: - 21/03/2018 - Advertoriál, Materials

Hoci je technológia realizácie drevostavieb s použitím CLT panelov pomerne mladá, v západoeurópskych krajinách predstavuje v súčasnosti veľmi obľúbený materiál. CLT panely predstavujú spojenie krásy dreva a ekologickosti s rýchlosťou a precíznosťou výstavby. S rastúcou obľubou drevených stavieb na Slovensku a v Čechách sa aj v našich končinách čoraz častejšie stavajú domy s technológiou CLT.

CLT panely

Masívne drevené panely Stora Enso CLT

CLT (Cross Laminated Timber) je stavebný výrobok z masívneho dreva, zhotovený priečnym zlepením najmenej troch vrstiev jednovrstvových lamelových dosiek. CLT panely vyrába Stora Enso v rozmeroch do šírky 2,95 m a dĺžky 16 m, a v hrúbkach od 60 do 400 mm, odstupňovaných po 20 mm. Štandardne sa vyrábajú šírky ; 2,45; 2,75; 2,95 m, na želanie sa dá vyrobiť panel až do šírky 3,95 m. Pri výrobe sa používajú k životnému prostrediu šetrné lepidlá bez obsahu formaldehydu. Panely sú vhodné na stavbu ako vnútorných a vonkajších stien, tak aj na konštrukciu stropov a striech. Široká škála rozmerov je kompaktná a podľa požiadaviek statika je možné zvoliť zodpovedajúci rozmer a hrúbku panelov bez použitia ďalších podporných konštrukcií. Povrchová vrstva je vyrobená v zodpovedajúcej kvalite vytriedením materiálu priamo pri výrobe. V prípade požiadaviek pohľadového povrchu, nie je nutné dodatočne inštalovať pohľadovú preglejku, škárovku či biodosku. Hotové, podľa projektu opracované panely sa dopravujú na stavenisko, kde z nich odborná firma postaví za niekoľko dní hrubú stavbu domu.

Masívne drevené panely Stora Enso CLT

Masívne drevené panely Stora Enso CLT

Vlastnosti CLT panelov a ich použitie

CLT panely sú veľmi flexibilné a výborne sa dajú kombinovať s inými stavebnými materiálmi. Keďže sú jednotlivé zlepené vrstvy už od hrúbky 80 mm vzduchotesné, nie je nutné používať dodatočné tesniace fólie ako v prípade nelepených výrobkov a preto nehrozí poškodenie panela prípadnými dodatočnými úpravami. V CLT paneloch dochádza k prenosu zaťaženia do dvoch smerov a preto zo statického hľadiska nepredstavujú žiadne obmedzenie pre architektúru stavieb. CLT panely sa vyrábajú v nepohľadovej, priemyselnej pohľadovej a pohľadovej kvalite, pričom každá plocha je brúsená. Na výrobu sa ako základná drevina používa smrek, prípadne borovica. Na finálne povrchové vrstvy v pohľadovej kvalite si možno vybrať štandardne smrek, borovicu, jedľu, smrekovec, alebo limbu. Ostatné dreviny sú možné od určitého množstva na objednávku. Povrch si možno zvoliť aj upravený kefovaním, alebo vo vyhotovení absorbujúcom zvuk – s vyfrézovanými drážkami.

Vlastnosti CLT panelov

Nacenenie CLT materiálu a spolupráca s architektmi

Dodávateľ CLT panelov pre Slovensko CLT Slovakia s.r.o vyhotovuje nacenenie materiálu potrebného na výstavbu domu zdarma. Prácu technika uľahčí zaslanie výkresovej dokumentácie vo formáte .dwg alebo .dxf, ale dajú sa použiť / zaslať aj ostatné formáty. Za poplatok je možné spraviť statický výpočet hrúbky materiálu. Je potrebné zaslať: hodnoty stáleho a úžitkového zaťaženia. Po vzájomnom odsúhlasení detailov dodávky nasleduje fáza prípravy a výroby, ktorá trvá priemerne tri až päť týždňov.

CLT Slovakia s.r.o ako technická podpora predaja CLT panelov firmy Stora Enso pre Slovenský trh organizuje bezplatné školenia pre projektantov, architektov či technikov drevostavieb. K dispozícii dáva bezplatný online nástroj Calculatis, ktorý je nezávislý na platformách a slúži na správny výpočet stropov, podper, nosníkov, prekladov alebo CLT panelov. K používaniu programu je potrebné požiadať o prihlasovacie údaje na – https://www.clt.info/cz/media-downloads/cltengineer-program-pro-staticke-vypocty/

CLT panely

O spoločnosti Stora Enso

Spoločnosť Stora Enso je popredný svetový dodávateľ riešení v oblasti dreva a papiera, obalových materiálov a biomateriálov. Hlavným cieľom firmy je nahradiť neobnoviteľné materiály inováciami a vývojom nových výrobkov a služieb na báze dreva a iných obnoviteľných materiálov. V súčasnosti Stora Enso zamestnáva 27 000 ľudí, a delí sa na päť divízií podľa zamerania výroby. Najmenšou z divízií je Wood Products, ktorá má v Európe 21 závodov. Patria sem dve prevádzky v ČR (Ždírec nad Sázavou, Planá u Mariánských Lázní) a dve linky na výrobu CLT sú umiestnené v Rakúsku (Ybbs an der Donau, Bad St. Leonhard). Ďalší závod rastie v švédskom Gruevoneu. Celková kapacita závodov na výrobu CLT bude v roku 2019 okolo 250 000 m3. Spektrum produktov, ktoré vyrába divízia Stora Enso Wood Products, zahŕňa všetky oblasti urbanistického staviteľstva – popri CLT paneloch aj KVH, BSH, rezivo, laty, palubovky, thermowood či LVL.

Stora enso

Stora enso

V Európe sa CLT panely používajú už nielen pri výstavbe rodinných domov, ale čoraz častejšie aj pri výstavbe viacpodlažných verejných, priemyselných a komerčných stavieb.

V Slovenskej republike zabezpečuje distribúciu výrobkov Stora Enso a technickú podporu spoločnosť:

CLT Slovakia, s. r. o.

Tel.: 0902 974 211

Email: cltsk@cltsk.info

Viac o materiáli Stora Enso CLT panely, jeho vlastnostiach, prednostiach a o technickom riešení stavieb nájdete na www.cltsk.info

Stora enso clt

Foto: © Stora Enso Wood Products

Text: ADM, z textových podkladov Stora Enso Wood Products

Zdroj: www.cltsk.info

PARTNERI:

totop