ADMAGAZIN | Predĺžená: Výstava Martin Dzurek – Okamih – do 23. 4. 2023, Danubiana Meulen steen Art Muzeum

Predĺžená: Výstava Martin Dzurek – Okamih – do 23. 4. 2023, Danubiana Meulen steen Art Muzeum

0 Autor: - 16/03/2023 - News

Na výstave v Danubiane predstavuje Martin Dzurek výber zo svojej sochárskej tvorby v podobe kovových plastík doplnený o reliéfne diela a extravagantný elektronický hudobný nástroj. Všetky diela nesú punc perfekcionistického vyhotovenia so zmyslom pre detail.

02-20230303_140930

Umelecká tvorba Martina Dzureka sa vyvíjala v priebehu niekoľkých desaťročí. Výber z jeho tvorby prezentujeme v Danubiane pod názvom Okamih. Má to svoje myšlienkové aj umelecké pozadie. Ako povedal: „Som vďačný za každý okamih, keď cítim význam, že som“. Jeho výtvarný prejav je bohatý a širokospektrálny. Popri sochách komorného charakteru, neoddeliteľnou súčasťou tvorby je aj monumentálna plastika a maľba. V ostatných rokoch sa jeho výtvarné aktivity rozšírili o interaktívne inštalácie a performance, v ktorých sa spája hudba, divadlo, fotografia, literatúra a video. Myšlienkovo sa sústreďuje na vzťah muža a ženy, medziľudské vzťahy, blízke sú mu religiózne témy. Vo svojej tvorbe využíva zdanlivo neopracovaný alebo patinovaný kov, najmä bronz, sporadicky i drevo, sadru, plast ale aj včelí vosk niekedy nájdené objekty „object trouvé“. Princípy zrkadlenia a symbolického významu duality negatívu a pozitívu.

03-20230303_141002

Pri prepojení viacerých umeleckých médií má autor rád netradičné miesta a spoluprácu s inými tvorcami. Pripomeňme si aspoň významné umelecké prejavy z posledných piatich rokov. Na festivale Biela noc v Bratislave predstavil performance pod názvom Odpusti si (2017). Konalo sa v kaplnke Sv. Jána pri Františkánskom kostole. V roku 2019 objekt Spojili nás pre Jána a Martinu ako symbol uctenia si ich pamiatky. Performance Bdelosť– koncept a objekt Martin Dzurek, hudba Stroon. V rokoch 2021-2022 Zrkadlenie-tridsaťminutový film so spoluautormi Danielom Pastirčákom, Táňou Pauhofovou, Pjonim,Stroonom, Petrom Pavlacom a Jakubom Šteineckerom. Žije v Modre, popri umeleckej tvorbe sa angažuje v ekológii a charite.

04-20230303_141027

Martin Dzurek (1973, Bratislava)

Bohatá je najmä autorova sochárska tvorba – reliéfna, monumentálna a pamätníková. Realizoval monumentálny oltár ECAV v kostol v Krpeľanoch (2011), objekt Puzzle pri Dome umenia Piešťany (2012), Pamätník Martina Rázusa v Bratislave (2013), Pamätník misionárom v Nitre (2015). K významnejším radíme inštaláciu realizovanú pre kostol v Drážovciach pod názvom Ak chceš (2013), polymuzický projekt nazvaný Gesamtkunstwerk -Kompozícia pre 12 objektov a jedno prázdne miesto (2014). Performance Smetisko – Súlad (2015) sa realizovalo na skládke odpadu v Dubovej, bolo vybrané na VI. Bienále voľného výtvarného umenia v
Turčianskej galérii v Martine (2016). Často máva prezentácie v rámci podujatia Biela noc. V rokoch 2021-2022 vytvoril so spolutvorcami tridsaťminútový film Zrkadlenie. Od roku 2004 spolupracuje ako dobrovoľník s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde vedie výtvarný ateliér. V roku 2007 založil výtvarnú skupinu Svetlo, ktorej členmi sú ľudia nevidiaci a slabozrakí.

05-danubiana-okamih-1623874196

Text: Dagmar Kudoláni Srnenská

Foto: Ľubica Fábri (2, 3, 4) a archív Danubiana (1, 5)

Zdroj – viac informácií: www.danubiana.sk

PARTNERI:

totop