ADMAGAZIN | Elena Farkašová – Miroslav Debnár (SK): 92XXX22 – knižná novinka – interiéry, dizajn a kontemplácie

Elena Farkašová – Miroslav Debnár (SK): 92XXX22 – knižná novinka – interiéry, dizajn a kontemplácie

0 Autor: - 16/03/2023 - News

V polovici februára 2022 bola na Katedre dizajnu VŠVU v Bratislave pokrstená a verejne predstavená kniha 92XXX22 rozprávajúca o tridsiatich rokoch tvorby doc. Mgr. Miroslava Debnára (1962) v oblasti interiérov, dizajnu a architektúry. A predstavujúca v závere aj nedávno vytvorené, prekvapivo „iné“ dielka – „kontemplácie“, ako ich pomenovával autor – originálne plastiky s použitím drievok vyplavených riekami.

Kniha je vyhotovená veľmi profesionálne po všetkých stránkach – tlač, grafický dizajn, pravdaže aj obsah. Oveľa lepšie je, než o nej čítať, držať ju v rukách a zahĺbiť sa do nej. Ak tak chcete urobiť, napíšte na ideeinterier@gmail.com – a dozviete sa priamo od najkompetentnejšieho, ako si ju zadovážiť.

Pre tých, ktorým osoba a najmä interiérová torba Miroslava Debnára nie je priveľmi známa, publikujem text, ktorým do knihy prispela Ľubica Fábri alias moja maličkosť.

Miroslav Debnár

Od svojského dizajnu k osobitým interiérom – Miroslav Debnár a tvorba interiérov

V povedomí odborných kruhov je Miroslav Debnár dodnes zapísaný predovšetkým tvorbou dizajnu nábytku a bytových doplnkov a dlhoročnou pedagogickou činnosťou na VŠVU v Bratislave. Od konca 90. rokov minulého storočia sa prezentoval na početných autorských i kolektívnych výstavách výlučne solitérnymi dizajnérskymi dielami, prevažne funkčnými, ale nezriedka aj konceptuálne ladenými objektmi do interiérov. Až v závere 1. dekády 21. storočia umožnil vystúpiť z tieňa svojim realizáciám interiérovej architektúry na úspešnej kolektívnej putovnej výstave INTERIOR.SK.05/10, neskôr aj na autorskej výstave 92xx22 k svojej 50-ke. O ďalších desať rokov, kedy má na konte už mnohé úspešné a mimoriadne náročné realizácie interiérov i celých budov, predstavuje Miro Debnár túto verejnosti málo známu časť svojej tvorby rozsiahlejšími prierezovými výstavami i prostredníctvom knižnej publikácie 92xxx22 Medium vitae. Autorova profesionálna „žatva“ k šesťdesiatinám je vskutku bohatá.

knižná publikácia 92XXX22 Medium vitae

Interiérová tvorba, ktorej sa Miroslav Debnár začal venovať začiatkom 90. rokov 20. storočia, v súčasnosti zaujíma mimoriadne miesto v jeho rozsiahlom autorskom portfóliu, i na slovenskej profesionálnej scéne interiérovej architektúry. Je osobitá a výnimočná z viacerých hľadísk – typologickou pestrosťou, svojským výtvarným rukopisom, výraznými dizajnérskymi prvkami, vycibrenými nekonformnými detailmi a vysokým štandardom kvality vyhotovenia naprieč celkom priestoru po poslednú maličkosť. Viaceré zo spomenutých aspektov v autorovej tvorbe posilnila nepochybne spolupráca s architektkou Danou Mušecovou, so sklárskym výtvarníkom Viktorom Oravcom i s fundovanými realizátormi a dodávateľmi. Nemožno opomenúť ani šťastie na osvietených a solventných investorov, ktorých nároky boli nezriedka hnacím motorom pre vznik výtvarne výnimočných projektov a náročných technických riešení.

U väčšiny interiérov, ktoré Miroslav Debnár vytvoril, je badateľný a všadeprítomný autorov príbeh neúnavného svojského dizajnéra. Akoby „samorastu“ – no nie v zmysle nekontrolovaného bezhlavého vývoja bez usmernenia, ale naopak: vo význame neustáleho formovania seba samého tvrdou prácou na každom zadaní, sprevádzanou hľadaním silnej vízie, formy a fluida vytváraného priestoru. Typologická pestrosť a často i mimoriadna technická náročnosť tvorivých zadaní podnietili autora, aby rozvíjal svoj kreatívny potenciál, prichádzal s nekonformnými nápadmi a vnášal do priestorov „neopozerané“ nuansy a „nezažité“ atmosféry, a v neposlednom rade svojské vzrušenie a radosť z tvorby.

Bytové interiéry

Spoločným menovateľom autorových bytových interiérov je úsilie o naplnenie individuálnych požiadaviek klienta po funkčnej i estetickej stránke. Súčasná snaha o svojskú výtvarnosť, podčiarknutú uplatnením autorských dizajnových prvkov – často zo skla (v spolupráci s Viktorom Oravcom), alebo vo výraznej farebnosti a/alebo forme, je charakteristická pre všetky autorom navrhnuté priestory. Kým práve ona – originálna autorská pečať, prepožičiava interiérom osobitú atmosféru, s virtuozitou vycibrené detaily a s fortieľom vykonané vyhotovenie vnášajú do priestorov noblesu, ktorú v súčasných interiéroch nestretávame bežne. Z mimoriadnych zadaní s obytnou funkciou treba spomenúť návrh interiérov mezonetového bytu na Sienkiewiczovej ulici v Bratislave, 2017 (s.??), ktorého súčasťou bola aj čiastočná, no technicky mimoriadne náročná pamiatková obnova výplní otvorov, podláh a dlážok, alebo uplatnenie najmodernejších technológií na vykurovanie či vetranie. Obdobnou náročnosťou sa vyznačovalo aj riešenie obytných priestorov v podkroví historických objektov na Michalskej ulici 14-16 v Bratislave, 2017, kde boli napríklad nutné kvôli optimalizácii veľkosti priestorov aj zásahy do nosnej konštrukcie krovu.

04-MD_0009-LR

Firemné a verejné interiéry a stavby

Farebné akcentovanie prvkov, vyhranené formy, „dramatické“ či „scénické“ kompozície, perfekcionalizmus a zároveň invencia a poézia v detaile, majstrovské použitie svetla, či premyslená práca s dekormi a štruktúrami, sú špecifickými znakmi autorových firemných a verejných interiérov. Miro Debnár ani v nich nezapiera hravú slabosť pre sklo, kameň, výrazné farby a originálne elementy. Wellness Cassovar v Košiciach, 2010 (s.??) vznikol na podzemnom podlaží objektu, ktoré pôvodne slúžilo ako podzemné parkovisko. Tandem Debnár-Mušecová tu v pôvodnom betónovom „tmavom pekle“ vytvorili v priestore a čase meniaci sa raj s farebnými scénami na čierno-bielom pozadí, ktoré sa striedajú podľa zvukov relaxačnej hudby, priestory hýriace veľkými exotickými kvetmi rozkvitajúcimi na stenách (veľkoplošné tapety na mieru) a s množstvom prekvapivých detailov – mix potešujúci oko, povznášajúci telo, oblažujúci myseľ… Wellness v Starej Lesnej má však úplne odlišný koncept a charakter. Dominantnú rolu v ňom hrajú čisté geometrické línie, podmanivé svetlo a kameň v rôznych podobách, ktorý premosťuje priestory na oddych s pôvabom okolitej horskej krajiny.

Schopnosť potlačiť svoj náruživý kreatívny naturel v prospech obsahu a témy preukázal Miro Debnár pri návrhu (v spolupráci s Viktorom Oravcom) interiérov expozícií Novohradského múzea a galérie, Lučenec, 2008 (s.??). Jednoducho až stroho poňaté riešenie s dominanciou elegantných sklených vitrín na masívnych čiernych sokloch umožňuje vystaveným exponátom akoby vznášať sa a návštevníkovi sa predviesť v plnej kráse. Logicky iný prístup pri riešení témy vystavenia/prezentácie zvolil autor pri zadaní na vytvorenie interiéru Predajne Caprice v Bratislave, 2010. Sebavedomú noblesu podkrovného priestoru dosiahli autori (spolupráca s Danou Mušecovou) použitím geometricky strohých, no zároveň elegantných dizajnérskych kúskov, bielymi textilnými baldachýnmi a akcentmi purpurovej farby. „Vložením“ interiéru zachovali viditeľnou drevenú trámovú konštrukciu krovu, ktorá je nosným elementom jedinečnej atmosféry priestoru.

Pri návrhoch interiérov reklamných agentúr Zaraguza a Apple Pie s ľahkosťou vdýchli priestorom požadovanú sviežu kreatívnu atmosféru. Dosiahli ju pomocou pestrých veselých farieb a dizajnérskych solitérov na neutrálnom pozadí architektúry stavebného objektu a na mieru navrhnutých vstavaných drevených častí zariadenia. Dramatický priebeh predchádzajúci tvorbe interiérov hotela Alibaba nikto na prvý pohľad nevytuší. Na začiatku realizácie sa odstraňovali staré časti budovy až po samotný konštrukčný skelet, ktorý sa po statickom posúdení vo vstupnej časti ešte upravoval tak, aby sa dosiahla požadovaná väčšia svetlá výška priestoru. Celkový funkčný a výtvarný koncept riešenia interiérov hotela je podriadený požiadavkám trojhviezdičkového zariadenia s dôrazom na serióznosť, praktickosť a primerané pohodlie. Spokojnosť investora so spoluprácou priniesla dvojici Debnár-Mušecová rozšírenie projektu na dostavbu hotelového wellness a fitness, samozrejme, vrátane návrhu interiérov.

Hotel Alibaba interier

Zrejme najnáročnejším zadaním z doterajších, ktoré ďaleko presahuje rámec interiérového dizajnu, bola pre Mira Debnára a jeho spolupracovníkov komplexná rekonštrukcia, obnova a tvorba nových funkcií priestorov v schátraných historických objektoch na Michalskej 14-16 v Bratislave, 2013 – 2017. Zámerom investorov bolo popri dôslednej pamiatkovej obnove vytvoriť v objektoch optimálne podmienky na rôzne funkcie od vínnej pivnice cez bar a reštauráciu po kancelárske a reprezentačné priestory na vyšších poschodiach a podkrovné byty na prenájom. Všetko s využitím najmodernejšieho technického a technologického vybavenia budov. Chladené stropy, podlahové kúrenia a vykurovanie dlažby vo dvore pre roztápanie snehu, vstavaný nábytok na mieru, mobiliár či svietidlá od popredných svetových dizajnérskych značiek doladili do špičkovej celkovej kvality príkladne a do posledného detailu profesionálne zrekonštruovanú pôvodnú substanciu. Niekoľko rokov trvajúca práca na projekte a realizácii, presahujúca rôzne špecifické architektonické, dizajnérske či projekčné a manažérske úlohy, posunula profesionálnu dráhu Mira Debnára „od svojského dizajnu k osobitým interiérom“ do nových, neprebádaných teritórií architektonickej tvorby.

Príležitosti, úspechy a skúsenosti v oblasti tvorby interiérov utvrdili Miroslava Debnára ako pedagóga (od roku 1992) a zároveň vedúceho Katedry dizajnu VŠVU v Bratislave (od roku 2002), aby v roku 2017 otvoril Laboratórium interiérového dizajnu a následne v roku 2018 založil Ateliér interiérového dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Poznajúc kontext s výraznou interiérovou tvorbou a pedagogickým pôsobením Vojtecha Vilhana a Rastislava Janáka na VŠVU si dovolím považovať založenie ateliéru zameraného na tvorbou interiérov za nadviazanie na dielo a odkaz týchto oboch, nepochybne legendárnych osobností architektúry 2. polovice 20. storočia na Slovensku. A nielen to. Miroslav Debnár akoby intuitívne a podvedome nadväzoval aj na tvorivé postupy uznávaných predchodcov niektorými návrhmi, v ktorých badať analógiu k Vilhanovým a Janákovým „vkladaným interiérom“ – napríklad Wellness Cassovar či Predajňa Caprice. Očividný je však rozdiel v Debnárovom prístupe tvorcu – dizajnéra disponujúceho modernými technológiami, kým práce profesorov Vilhana a Janáka nezaprú rukopis architektov a dobu výroby celých verejných interiérov na mieru v čase pred rokom 1989, keď príslušný mobiliár u nás nebol dostupný.

06-MD_0008-LR

Tretia dekáda 21. storočia prináša celej našej spoločnosti i tvorcom interiérov nové podmienky a výzvy. Extrémne sa rozmohol a vyvinul trh s nehnuteľnosťami, v mnohom sa zmenili priority a možnosti užívateľov priestorov. Nové trendy v zariaďovaní stavajú do popredia moderné technologické vybavenie interiérov (často aj na úkor ich výtvarnosti a atmosféry), ponuka sériovo vyrábaného nábytku, osvetlenia, materiálov či iných prvkov na tvorbu vnútorných priestorov sa stáva priam neobmedzenou. Silnejú však i opačné tendencie – prístupy stavajúce na minimalizme, skromnosti, na prírodných materiáloch a jednoduchých ekologických konceptoch stvárnenia a využívania interiérov. Aké miesto zaujme v tomto kontexte budúca autorova tvorba je predovšetkým na ňom samotnom a na výzvach, ktoré mu nastávajúce obdobia prinesú. Niet dôvodu pochybovať, že Miroslav Debnár ako svojský tvorca nevšedných priestorov zostane verný svojim víziám a úsiliu poskytnúť investorom a užívateľom interiérov vždy len a len výnimočnú kvalitu vo všetkých ohľadoch, korunovanú noblesnou atmosférou nenapodobiteľného autorského dizajnu. (Ľubica Fábri, 7/2022)

07-MD_0014-LR

Prajem knižke 92XXX22, aby sa dostala k rukám ľudí, ktorí sa zaujímajú o moderné interiéry a dizajn, ocenia poctivú robotu, profesionálny prístup a osobitú autorskú invenciu tvorcu akým je Miroslav Debnár.

Celkom na záver pripájam nedokonalú fotku mojej kontemplácie cca z roku 2019, s ktorou mi pomáhal expert na kontemplácie a iné divy z dreva – slabozraký umelec a remeselník Mikuláš Zahatňanský. Fotené zámerne tajomne proti svetlu a oblohe, v úplne inom interiéri a prostredí, než do akého vás zavedie krásna kniha 92XXX22…

08-20230308_072009-LF-LR

„Kontemplácia (z lat. contemplare, odvodeného etymologicky z templum; priestor pozorovaný augurmi a nimi rozdelený na časť priaznivú a nepriaznivú) je sústredené premýšľanie, rozjímanie, uvažovanie, ponorenie sa do seba.“

Foto: archív Miroslav Debnár, ideeinterier@gmail.com

Text: Ľubica Fábri

PARTNERI:

totop