ADMAGAZIN | Výzva na účasť: The European Award AHI – Architectural Heritage Intervention – Intervencie v architektonickom dedičstve

Výzva na účasť: The European Award AHI – Architectural Heritage Intervention – Intervencie v architektonickom dedičstve

0 Autor: - 08/03/2023 - News

Do 17. 3. 2023 možno prihlasovať realizácie rekonštrukcií architektonického kultúrneho dedičstva do súťaže The European Award AHI – Architectural Heritage Intervention. Ide o šiesty ročník súťaže, v ktorej sa súťažilo doposiaľ v štyroch kategóriách – Stavebné dedičstvo, Exteriérové priestory, Plány a propagácia a Špeciálne uznanie za rekonštrukciu. V tomto roku pribudla Ďalšie, nová špeciálna kategória The New European Bauhaus NEB Special Mention, čo je ocenenie pre intervencie, ktoré navyšujú hodnoty stavebných substancií a sú prioritne zamerané na udržateľné aspekty presadzované Novým Európskym Bauhausom.

02-2ED_SpecialMention-B_FOOTBRIDGE-AROUND-THE-BASTION-OF-LABRITCPedro-Pegenaute

Ak viete o realizácii s intervenciou v architektonickom kultúrnom dedičstve v SR či ČR, ktorá by sa súťaže mohla zúčastniť, prosíme, posuňte túto informáciu zodpovedným architektom či investorom ďalej.

Podmienky súťaže nájdete tu

Architectural Heritage Intervention – Rules (eu-architecturalheritage.org)

Súťaž organizuje organizácia Arquitectes Cat – www.arquitectes.cat so sídlom v Barcelone.

03-2-Ed_CAT-A_Ceuta-Library_C-Roland-Halbe

04-3ED_CAT1-Concento-Bernardas_C-

05-4ED_SpecialMentionRestauration_Ma2Project_CMarie-FrançoisePlissart

06-4ED-B_Skanderberg-CFilip-Dujardin

07-5ED-B_Plaça SinagogaCMilena Villalba 2020

Foto: Ukážky realizácií ocenených v doterajších ročníkoch – archív AHI

Zdroj: www.eu-architecturalheritage.org

PARTNERI:

totop