ADMAGAZIN | Materiology – sprievodca svetom materiálov a technológií

Materiology – sprievodca svetom materiálov a technológií

0 Autor: - 02/04/2023 - Publikácie

Kniha Materiology, označovaná za „bibliu“ moderných materiálov, je fundovaný sprievodca po svete materiálov a technológií určený všetkým kreatívnym odvetviam – od priemyselných dizajnérov, cez architektov, dekoratérov, či módnych návrhárov po fotografov a tvorcov z najrozmanitejších oblastí vizuálnych umení.

Pod vedením matériO, autori Daniel Kula a Élodie Ternaux, spoluautor Quentin Hirsinger, spolupráca na českom vydaní Ľubica Fábri.

Vydanie v českom jazyku. 205 x 300 mm, 342 strán, tvrdá väzba, plnofarebná tlač.

Kniha Materiology – sprievodca svetom materiálov a technológií je nenahraditeľným pomocníkom pri orientácii vo svete materiálov pre študentov, začínajúcich tvorcov i skúsených odborníkov. Koncipovaná je tak, aby bola prístupná všetkým, ktorí chcú získať hodnotné penzum odborných vedomostí, pričom dostupné poznatky a informácie o súčasných materiáloch a technológiách sprostredkúva prehľadne, fundovane a zrozumiteľným jazykom. Zahŕňa všetko, čo ste kedy chceli vedieť o materiáloch, ale nepodarilo sa vám to doposiaľ nájsť sústredené v jednej publikácii.

V knižke Materiology sú ucelené informácie o materiáloch rozdelené do štyroch kapitol. Kapitola Materiály je venovaná základným rodinám materiálov (podobne, ako ich indexuje prvá európska sieť materiálových knižníc matériO s centrálou v Paríži, do ktorej patrí aj matériO Bratislava v Centre architektúry ARCHA) ako Drevo, Papier a lepenka, Koža, Kov, Sklo a keramika, Plasty, Kompozity, Textil, Kameň, Betón, Svetlo. Okrem základných charakteristík a spôsobov spracovania nájde čitateľ pri každom materiáli malý exkurz do histórie a predpokladané smerovanie, vývoj inovácií. Kapitola Katalóg materiálov obsahuje 110 položiek na rýchlu orientáciu v ponuke materiálov od lepenky a preglejky po meď či iné kovy, rôzne druhy vlákien, plastov, kompozitných materiálov, svetelných zdrojov a pod. Každému zo 110 materiálov je venovaná jedna strana s obrázkom a textom, v ktorom nechýbajú stručne zhrnuté prednosti a nedostatky daného materiálu. Informáciu dopĺňajú piktogramy, znázorňujúce najčastejšie oblasti využitia materiálu. V kapitole Technológie zosumarizovali autori najpoužívanejšie technológie na spracovanie materiálov (napr. zváranie, lisovanie, vstrekovanie, vytlačovanie a pod.). Technológie sú popísané zrozumiteľne a doplnené schematickými nákresmi. V úvode kapitoly sa nachádzajú tri tabuľky, ktorých účelom je uľahčiť výber správneho výrobného postupu podľa troch základných kritérií: použitého materiálu, počtu vyrobených kusov a tvaru výrobkov. Záverečná kapitola Úvahy obsahuje nekonformné zamyslenia nad rôznymi aspektmi materiálov a technológií v súčasnosti, vrátane otázok týkajúcich sa životného prostredia či trvalo udržateľného rozvoja. Knihu uzatvára Index a slovenským čitateľom je určený samostatný malý česko-slovensko-anglický slovníček vybraných odborných výrazov.

Hoci od prvého vydania knihy Materiology v anglickom jazyku ubehlo už niekoľko rokov, publikácia je aj v súčasnosti najlepším a neoceniteľným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí pracujú s materiálmi a využívajú pri tom rôzne technológie. Ako základná „učebnica“ o materiáloch je hodnotným titulom, ktorý by nemal chýbať v knihovničkách profesionálov, ani v knižniciach odborných umeleckých škôl.

Česká verzia knihy Materiology, ktorá doplnila vydania vo viacerých svetových jazykoch, vznikla v spolupráci s materiálovými knižnicami matériO Praha a matériO Bratislava.

Ukážky z publikácie:

materiology - 1

materiology - 2

materiology - 3

materiology - 4

materiology - 5

PARTNERI:

totop