ADMAGAZIN | Pamiatková obnova: Celodrevená vodárenská veža v Palárikove / SK a cena Fénix…

Pamiatková obnova: Celodrevená vodárenská veža v Palárikove / SK a cena Fénix…

0 Autor: - 07/02/2017 - Zig-zag

Vodáreň v Palárikove, ktorá sa nachádza v areáli kaštieľa v Palárikove, je jedinou svojho druhu na území Slovenska a najstaršou vodárňou s celodrevenou konštrukciou v Európe. Ako technická národná kultúrna pamiatka sa dočkala dôslednej obnovy v roku 2014. S cieľom dosiahnuť konzistentný výsledok použil tím, ktorý obnovu projektoval a realizoval, na hlavnom objekte precíznu konzervačnú metódu a náznakovú rekonštrukciu strojovne.

2-20

3-19

„Podobné technické pamiatky sa mnoho ráz nedožijú dôstojnej obnovy. V kultúrnom, fungujúcom štáte by mechanizmy mali byť nastavené tak, že hodnoty (vrátane technických i historických) by sa nemali ničiť, ale inštitucionálne chrániť, udržiavať, ošetrovať a obnovovať,“ citujeme jedného spomedzi aktérov obnovy. Počiatočné nadšenie premietli do kokrétnych činov – architektonicko-pamiatkového výskumu, návrhu na zápis do ústredného zoznamu pamiatkového fondu, nájdenie peňazí potrebných na obnovu a napokon do komplexnej pamiatkovej obnovy veže aj so strojovňou.

4-10

5-8

Dielo bolo ocenené uznaním v súťaži Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix (úplný zoznam udelených cien od roku 2005 tu – https://www.culture.gov.sk/vdoc/597/sutaz-kulturna-pamiatka-roka-1a8.html …v kontexte s tým, čo sa deje s historickými pamiatkami na Slovensku,zaujímavé čítanie – pozn. red. ADM).

Rozsiahlejší materiál o obnove a histórii veže – https://www.archinfo.sk/diela/architektura/rekonstrukcia-a-obnova/vodarenska-veza-v-palarikove-pamiatkova-obnova.html

6-16

Pamiatková obnova vodárenskej veže, Palárikovo / SK
Autori: Peter Hudák, Ivan Gojdič 
Spolupráca: kolektív PAMARCH, Ján Kačala – spracovateľ projektovej dokumentácie
Investor: Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
Návrh a realizácia: 2014
Plocha pozemku: 76 m2
Zastavaná plocha: 76 m2
Podlažná plocha: 137 m2
Obostavaný objem: 787 m3

7-11

Podklady: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., www.pamarch.sk

PARTNERI:

totop