ADMAGAZIN | Salón drevostavieb 2022 – prestížna medzinárodná prehliadka modernej drevenej architektúry v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave – 23.5. – 17.6.2022

Salón drevostavieb 2022 – prestížna medzinárodná prehliadka modernej drevenej architektúry v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave – 23.5. – 17.6.2022

0 Autor: - 19/05/2022 - News, Zig-zag

Rodinné domy, víkendové bývanie, hotel, kultúrne centrum, materská škola, či malá architektúra v krajine… Z dreva, s použitím moderných drevených materiálov a progresívnych technológií, možno v súčasnosti stavať najrôznejšie typy budov rýchlo, precízne a s minimálnou záťažou na okolité prostredie. V poradí už 17. ročník česko-slovenskej nesúťažnej prehliadky modernej drevenej architektúry Salón drevostavieb 2022, predstaví v slovenskej premiére v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave od 23. 5. do 17. 6. 2022 spolu 30 vybraných inšpiratívnych moderných stavieb z dreva, realizovaných podľa návrhov najmä architektov z Česka, Slovenska, ale i z Rakúska, Švédska a Talianska.

Na úvodnej snímke: Materská škola, Deutsch-Wagram, Rakúsko.Architekt: Juri Troy Architects, foto: Juri Troy

Createrra

Rodinný dom, Stupava. Architekt: Createrra – Marián Prejsa, Bjørn Kierulf, foto: Milan Hutera

Ako v doterajších ročníkoch Salónu, moderné drevostavby, predstavené na výstave formou veľkoplošných bannerov, vznikli v nedávnom období a niektoré z nich budú prezentované na verejnosti po prvý raz. Autormi pestrej škály stavieb z hľadiska typológie, dispozície i formy sú renomované architektonické ateliéry i mladí začínajúci tvorcovia. Na výstave sa návštevníci môžu zoznámiť s dielami popredných tvorcov z Česka ako Martin Rajniš, Kamil Mrva, Pavel Horák, Jiří Pelcl. Z erudovaných slovenských architektonických ateliérov sú na výstave zastúpení okrem iných Kubiš architekti, Van Jarina a Createrra. Práce mladšej generácie na výstave vznikli napríklad v ateliéroch Haus, GRAU architects či OFFICE110. Na Salóne 2022 nechýbajú ani realizácie podľa návrhov študentov z FA ČVUT v Prahe a poslucháčov Katedry architektonickej tvorby na VŠVU v Bratislave.

Andi Breuss AT Prestavba

Prestavba vinohradníckeho domu, Retzbach, Rakúsko. Architekt: Andi Breuss, foto: Romana Fürnkranz

Zahraničnými hosťami tohtoročného Salónu drevostavieb z Rakúska sú renomovaní architekti Andi Breuss s čarovnou prestavbou malého vinárskeho domu a Juri Troy s materskou školou, postavenou v pasívnom štandarde a ocenenou vo viacerých prestížnych súťažiach. Taliansko zastupuje na výstave uznávaný ateliér Petra Pichlera s hotelom Milla Montis, švédsku kompetenciu v stavaní z dreva približuje 80-metrová, tretia najvyššia drevostavba na svete – Sara Kulturhus od celosvetovo etablovanej kancelárie White Arkitekter.

Peter Pichler Architecture Hotel Milla Montis

Hotel Milla Montis. Architekt: Peter Pichler Architecture, foto: Gustav Wlleit

K výstave Salón drevostavieb 2022 vydali organizátori príťažlivú publikáciu Ročenka dřevěné architektury 2022, ktorá predstavuje prostredníctvom fotografií, výkresov a textov všetkých 30 stavieb, vybraných na putovnú výstavu kurátormi Ľubicou Fábri (SK) a Pavlom Horákom (CZ). Prehľad realizácií dopĺňajú v závere publikácie rozhovory, približujúce filozofiu práce etablovaných architektov drevostavieb – Kamil Mrva (ateliér Kamil Mrva Architects, ČR), Ivan Jarina (ateliér Van Jarina, SR) a Oskar Norelius a Robert Schmitz (White Arkitekter, Švédsko).

Ročenka dřevěné architektury 2022

Publikácia Ročenka dřevěné architektury 2022 predstavuje všetky diela z výstavy Salón drevostavieb 2022.

Výstavu Salón drevostavieb 2022 doplní aj prednáškový program určený odbornej verejnosti, na ktorom vystúpia viacerí slovenskí architekti a hostia z Česka – Pavel Horák (Prodesi/Domesi, Praha) a z Rakúska – Juri Troy (Juri Troy Architects, Viedeň).

Víkendový dom, Kangaroo Island.

Víkendový dom, Kangaroo Island. Architekt: Prodesi/Domesi & Envirotecture, foto: Sean McGowan

Záujemcovia z radov širšej verejnosti sa môžu s jedným z diel zaradeným na aktuálny Salón zoznámiť priamo na mieste, a to dňa 3. 6. 2022 od 13:30, kedy sa uskutoční prechádzka k objektu Pozorovňa zvierat Vydrica pri Bratislave. Prehliadku drevostavby, ktorá slúži aj ako útočisko pri nepriazni počasia, povedie jeden z jej autorov, architekt Martin Hörmann zo štúdia OFFICE110.

Pozorovňa zvierat Vydrica

Pozorovňa zvierat Vydrica, Malé Karpaty. Architekt: OFFICE110, foto: Martin Hörmann

Rodinný dom, Vidče. Kamil Mrva

Rodinný dom, Vidče. Architekt: Kamil Mrva Architects, foto: Libor Stavjaník / Studio Toast

„Drevostavby – to v súčasnosti nie sú iba rodinné a víkendové domy,“ vysvetľuje Ľubica Fábri, riaditeľka Salónu drevostavieb v SR. „Celosvetovým trendom je stavať čoraz viac verejných a viacpodlažných budov, ktoré využívajú drevo ako trvale obnoviteľný stavebný materiál, významne viažu zo vzduchu CO2, zlepšujú klímu v mestách a zároveň poskytujú ľuďom prostredie na prácu, vzdelávanie a život s vysokou pridanou hodnotou.“

Nodi, Göteborg, Švédsko

Nodi, Göteborg, Švédsko. Architekt: White Arkitekter, foto: Ǻke E:son Lindman

„Aj vďaka moderným technológiám dáva stavanie z dreva v súčasnosti tvorcom veľa možností, ako zužitkovať invenciu a tvoriť kvalitnú modernú architektúru,“ hovorí architekt Pavel Horák, zakladateľ Salónu drevostavieb a pražskej kancelárie Prodesi/Domesi, ktorý so svojím tímom moderné drevostavby navrhuje aj stavia. „Verím, že čoraz viac kolegov a obzvlášť mladá generácia objaví krásu a prednosti stavania z dreva, pretože predstavuje perspektívny spôsob výstavby s mnohými prednosťami a prínosmi pre investorov, užívateľov i celú spoločnosť.“

Rodinný dom, Dolný Kubín

Rodinný dom, Dolný Kubín. Architekt: Ateliér Van Jarina, foto: Soňa Sadloňová

Záštitu nad Salónom drevostavieb 2022 prevzali pani Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA, veľvyslankyňa Rakúskej republiky v SR, Slovenská komora architektov (SKA), Spolok architektov Slovenska (SAS). Podujatie podporujú renomovaní dodávatelia materiálov a služieb v oblasti drevostavieb, partnerské média a odborné organizácie.

Výstava Salón drevostavieb 2022 v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave (Astoria Palace, Hodžovo nám. 1A) bude prístupná verejnosti 23. 5. – 17. 6. 2022 v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00, vstup zdarma.

Mobilná drevostavba Mobajl Ofis.

Mobilná drevostavba Mobajl Ofis. Architekt: Paľo Šiška – StromDom, foto: Dominik Sepp

Z histórie Salónu drevostavieb:

Za 17 rokov existencie sa Salón drevostavieb etabloval na najväčšiu nesúťažnú prehliadku modernej architektúry z dreva v strednej Európe. Cieľom podujatia je propagovať modernú a kvalitnú drevenú architektúru ako významnú, prínosnú a hodnotnú formu udržateľnej výstavby. Každoročne predstavujú organizátori prostredníctvom výstavy a publikácie vybrané diela, aktuálne postavené v Česku a na Slovensku. Súčasťou prehliadky bývajú pravidelne aj drevostavby a prednášky zahraničných hostí – najmä architektov z Rakúska, kde má stavanie z dreva dlhoročnú kontinuálnu tradíciu a pevné miesto v tvorbe súčasných architektov. Na Salóne sa zúčastňujú aj tvorcovia z ďalších európskych krajín ako škandinávske štáty, Nemecko, Francúzsko, Taliansko či Belgicko. V ČR organizuje Salón drevostavieb architektonicko-realizačná kancelária Prodes/Domesi Praha od roku 2005. V roku 2012 sa Salón stal česko-slovenskou aktivitou, keď sa spoluorganizátorom Salónu v SR stalo Centrum architektúry ARCHA Bratislava. Výstava Salón drevostavieb je koncipovaná ako putovná a po premiérach v Prahe a Bratislave ju organizátori predstavujú aj v ďalších mestách v SR a ČR.

archív Salón drevostavieb 2022

Foto: archív Salón drevostavieb 2022

Text / zdroj: OZ Centrum ARCHA – Salón drevostavieb 2022, www.admagazin.sk

ADMAGAZIN dáva súhlas iným médiám na prevzatie a publikovanie článku s podmienkou uvedenia zdroja a zaslania informácie o zverejnení. V prípade záujmu o ďalší materiál sa môžete obrátiť na kontakt lubica.fabri@archacentre.org , +421 908 702 332

PARTNERI:

totop