ADMAGAZIN | Prodesi/Domesi: Mateřská škola Všetaty-Přívory / CZ

Prodesi/Domesi: Mateřská škola Všetaty-Přívory / CZ

0 Autor: - 28/06/2019 - Architecture

Veřejných staveb ze dřeva v Česku pomalu, ale jistě přibývá. Typologické spektrum sahá od prvků malé architektury v krajině a na venkově přes vyhlídkové věže, požární zbrojnice či kulturní domy, až po objekty, které patří bezesporu i do městské zástavby. Kupříkladu – mateřské školy na báze dřevěných konstrukcí, které mají navíc přidanou hodnotu pro společnost: zdravé a jedinečné, dřevem vonící prostředí pro nejmenší.

materská škola

MŠ Všetaty zvonku

MŠ Všetaty exteriér

JEDNOTŘÍDKA MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŠETATECH – PŘÍVORECH

Novostavba jednotřídky doplňuje stávající budovu mateřské školy na společném pozemku sloužícím pro venkovní pobyt dětí. Návrh reaguje na tvar pozemku tak, aby budova oddělila zahradu od silnice přiléhající k její východní straně. Vstupní fasáda se obrací ke stávající budově a vytváří tak přirozený centrální prostor, kudy přicházejí rodiče s dětmi. Výhled do zahrady z denní místnosti je naopak díky prolomení západní fasády chráněn před provozem u vstupního prostoru. Prosklenými plochami se sníženým parapetem se hlavní místnost budovy otvírá do zahrady. Dopolední slunce prosvětluje denní místnost ze strany ulice třemi velkými okny. Využití svislého laťování na fasádě umožňuje pracovat s mírou zakrytí okenních otvorů dle potřeby proslunění, soukromí a bezpečnosti.

MŠ Všetaty zboku

MŠ Všetaty okolie

Dispoziční řešení vzešlo nejen z požadavků vyhlášky, ale i z rozhovorů a diskuzí s učitelkami všetatské mateřské školy. Celkově je návrh založen na přehlednosti, vizuálním propojení prostorů, minimalizaci chodeb a maximálním využití podlažní plochy pro pohyb dětí. Prosklenými plochami, které zajišťují dostatek denního světla a výhled do zeleně, prostupuje zahrada do interiéru. V celém objektu jsou využity parapety snížené na přirozenou výšku pro děti. Nadsvětlíky interiérových dveří pomáhají propojovat prostory tam, kde plné dveře zajišťují soukromí.

MŠ Všetaty interiér

MŠ Všetaty interiér 2

Zastřešený vstupní prostor poskytuje ochranu před nepřízní počasí i letním sluncem a nabízí dostatek místa pro sezení. Velké okno umožňuje dětem oční kontakt s kamarády, kteří jsou již v šatně. V prostoru za vstupem se nachází lavice pro zouvání a obouvání bot, následuje šatna dětí, která je již “čistým prostorem”. Kancelář s šatnou učitelek je umístěna tak, aby přímo navazovala na prostory, kde se přezouvají a převlékají děti. Spolu s prosklenými dveřmi tak dispozice usnadňuje dohled nad všemi místnostmi zejména v ranních hodinách. Přípravna obědů a svačin je přístupná ze “špinavých prostor” školy, aby se služba přivážející oběd nemusela přezouvat. Hlavní prostor celé budovy – denní místnost, přímo sousedí s toaletami, šatnou a výdejem jídla. Za vestavěnými skříněmi, na protilehlé straně denní místnosti, jsou umístěné sklady matrací a učebních pomůcek. Denní místnost je vizuálně výrazně propojená s přilehlou terasou, kterou ohraničuje živý plot.

MŠ Všetaty interiér dizajn

MŠ Všetaty nábytok

Robert Sokol, starosta Městysu Všetaty:
„Jsme nové školce moc rádi a těšíme se, že jsme její kapacitou plně pokryli požadavky na počet nových umístění dětí.“

MŠ Všetaty šatňa

MŠ Všetaty-6

Klára Vratislavová, architektka, Prodesi/Domesi:
“Pro malou středočeskou obec byla výstavba jednotřídky ze dřeva velikým rozhodnutím. Na poli veřejných staveb je to v České republice téměř “pionýrský” krok. Věřím, že stavba pozitivně ovlivní vztah vyrůstající generace nejen ke dřevu jako udržitelné a krásné variantě, ale i k samotné architektuře.”
“Díky konzultacím s paní zástupkyní jsme mohly skloubit architektonický i pedagogický pohled na prvky interiéru. Atmosféru interiéru spoluvytváří hlavní stavební materiál školky – smrkové dřevo. Jeho přirozenou kresbu jsem doplňovala jemnými odstíny s důrazem na detaily, které děti vnímají výrazně více než dospělí.”

MŠ Všetaty-7

MŠ Všetaty-8

Pavel Horák, architekt, Prodesi/Domesi:
„Věříme, že mateřská škola ve Všetatech jako moderní dřevostavba se stane inspirací pro další investory z veřejného sektoru, aby stavili na kvalitní architekturu a hodnotné vnitřní prostředí u nových investičních záměrů. Jsme přesvědčeni, že právě veřejné stavby by měli být svou komplexní kvalitou přínosem pro obyvatele obcí a příkladem pro ostatní jak zlepšovat prostředí na vzdělávání, práci a život lidí.“

MŠ Všetaty pôdorys

Technické údaje:
konstrukce – masivní dřevěné panely Novatop
fasádní obklad – modřín, bez povrchové úpravy
okna – plastový rám antracitové barvy s izolačním trojsklem; vstupní fasáda – hliníkové rámy s izolačním trojsklem, vše s bezpečnostním sklem Connex
snížené parapety oken – 48 cm od podlahy, světlá výška místností – 3 m
stínění – exteriérové screenové rolety (dodavatel Hella)

MŠ Všetaty vchod

MŠ Všetaty sociálne zariadenie

MŠ Všetaty-Přívory (CZ)

Projekt (včetně studie): 11/2017 – 5/2018

Realizace: stavba 7/2018 – 12/2018, interiér 1/2019 – 4/2019

Investor: Městys Všetaty
Architekt: Prodesi/Domesi – Ing. arch. Klára Vratislavová, Ing. arch. Pavel Horák
Projektant: Ing. Josef Tománek
Interiér: Ing. arch. Klára Vratislavová
Projektový manažer: Ing. Zdeněk Konvalina
Stavební manažer: Ing. Jan Vodrážka
Příprava stavby: Ing. Jakub Dostál
Užitná plocha: 191 m2
Zastavěná plocha: 239,5 m2

MŠ Všetaty sociálne zariadenie

MŠ Všetaty skrinky

Text – zdroj: autorská zpráva, ADM
Foto: Lina Németh
www.domesi.cz

PARTNERI:

totop