ADMAGAZIN | Prodesi/Domesi: Pavilon I’m the Future, Wooden Architecture / Landscape Festival Praha 2022

Prodesi/Domesi: Pavilon I’m the Future, Wooden Architecture / Landscape Festival Praha 2022

0 Autor: - 12/07/2022 - Architecture, Green

Cílem Pavilonu z díly Prodesi/Domesi, architektů realizujících dřevostavby, je prezentovat moderní architekturu a velké stavby ze dřeva v městském kontextu. Prostřednictvím krásy přiznané dřevěné konstrukce v reálném měřítku velké budovy chceme poukázat na kvality dřevěné architektury. Jak k instalaci říká architekt Pavel Horák: „Dřevěnou architekturu vnímáme jako hybatele společenské změny nejen na poli udržitelnosti, ale také v oblasti sociální. Věříme, že dřevo je budoucností stavebnictví a chceme ukázat, že kolem něj přetrvává řada zbytečných předsudků a zakořeněných schémat.“

prodesi landscape festival 2022

Zajímavý je v tomto případě náboj, který vzniká umístěním instalace do rozvojového a aktuálně velmi diskutovaného území na pomezí Karlína a Florence, jehož charakter je v současné době utvářen především dopravní infrastrukturou. Oblast je největším brownfieldem centra Prahy, což se má brzy změnit. Kontrast kontextu místa a dřevěné instalace tak přináší řadu otázek:

→ Z čeho a jak se má ve městech stavět?
→ Jakou zátěž dům představuje pro své okolí při stavbě a provozu?
→ Jakou uhlíkovou stopu budova zanechá?
→ Dokážeme zamezit přehřívání nové zástavby?
→ Jak se budou obyvatelé a uživatelé v nových budovách cítit?
→ Bude i v budoucnu dostatek surovin na stavbu nových budov, nebo se zdroje vyčerpají?

03-DSC_0031

Návštěvníci Pavilonu mají možnost zažít a osahat si konstrukci dřevěné budovy z masivních CLT panelů a dřevěných lepených sloupů v reálném měřítku. Infografika na místě a video, spustitelné přes QR kód, je provedou zajímavými informacemi k tématu. „Jsme přesvědčeni, že většímu rozvoji dřevěné architektury chybí právě tato přímá osobní zkušenost. Přijďte ji zakusit přímo do centra Prahy,“ doplňuje Pavel Horák.

Instalace se nachází na průsečíku ulic Pernerova a Prvního pluku po celou dobu konání Landscape festivalu od 22. 6. do 2. 10. 2022.

Prodesi_Landscape_festival_2022

Pavilon I´m the Future, Wooden Architecture, Landscape Festival Praha 2022

Autoři návrhu: tým Prodesi/Domesi: Pavel Horák, Tomáš Bém, Ha Vu Thu Projektant: Zbyněk Brož

Konstrukce a statika: TAROS NOVA a.s.

Realizace: Domesi, s.r.o.

Partner instalace: TAROS NOVA a.s.

Zdroj: Prodesi/Domesi

www.prodesidomesi.cz

www.landscape-festival.cz

PARTNERI:

totop