ADMAGAZIN | Huť architektury Martina Rajniše Architecture Guild

Huť architektury Martina Rajniše Architecture Guild

1 Autor: - 19/07/2022 - News, Zig-zag

Tak to je teda pecka!… bola moja prvá myšlienka, keď som túto knižku po prvý raz držala v rukách v bratislavskom Ateliéri Van Jarina, pretože vďaka Ivanovi a Moan Jarinovcom sa ku mne z Prahy dostala. Pozvanie na júnový krst knihy v pražskom DOX-e som s ľútosťou nevyužila, rodinné trampoty nedovolili… Ako niekto, komu sa patrí vyjadrovať hlavne spisovne, teraz, keď o tejto vskutku nádhernej knihe píšem, vravím: BRAVO!

02_20220717_194408

Listovať v krásnej a podnetnej knihe je vždy sviatkom. Ponoriť sa do knižky o práci architekta Martina Rajniša a jeho tímu bolo (a opakovane bude) výnimočnou povznášajúcou chvíľou, kedy má človek privilégium opíjať sa čarom nevšednej architektúry, silou ideí, hĺbkou myšlienok, presvedčivosťou remesla (vo všetkých ohľadoch a významoch) i prostotou, s akou Martin Rajniš popisuje vznik svojich diel a projektov.

03-20220717_194446

Viaceré predstavené realizácie sú nám známe už z médií, ale kniha nám dáva možnosť vnímať ich z iného uhla pohľadu, v kontexte s celým architektovým portfóliom, vrátane vybraných projektov a troch autorských výstav. Toho, kto už niečo o modernej architektúre vie, kniha utvrdí v konzistentnej jedinečnosti Rajnišovej tvorby. Pre tých, ktorí fenomén drevených objektov ešte len objavujú, je knižka pozvánkou do sveta nových netušených možností stavania z dreva po kreatívnej, konštrukčnej i technologickej stránke. Všetkých si však napokon najväčšmi získa spôsob, akým Martin Rajniš a jeho Huť architektury premieňajú vzletné, nekonvenčné vízie do pozoruhodných stavieb. Svojská estetika, podčiarknutá rigoróznou originálnou konštrukciou a štruktúrou sa v nich snúbi so zrozumiteľnou, na prostú podstatu zredukovanou funkčnosťou a s ohromujúcou virtuozitou detailov sa spája do celku, ktorý si zaslúži – bez ohľadu na typ a účel – indiánske meno „Pani Architektúra, ktorá sa vracia k svojej prirodzenej podstate.“

04-20220717_194608

Nosnými časťami knihy Huť architektury Martina Rajniše Architecture Guild sú kapitoly Manifest přirozené architektury, Realizace, Tři výstavy a Vybrané projekty. Úvod knihy tvoria nevšedné čiernobiele fotografie rôznych motívov z prírody, ktoré nesú označenie Inšpirácie, ale sú možno aj svedkami dotykov architektovej duše s Prozreteľnosťou…? Fotografie a výkresy jednotlivých diel dopĺňa komentár Martina Rajniša – či lepšie povedané, krátke a prosté ľudské rozpovedanie ich príbehu. Vybrané projekty sú predstavené formou prepracovaných, a zároveň podmanivých kresieb a veľkorozmerných presvedčivých vizualizácií. V záverečnom apendixe knižky nájdeme okrem patričných bibliografických údajov a mozaiky fotografií z práce a aktivít tímu Martina Rajniša aj odborné texty teoretikov a kritikov architektúry o tvorcovom diele.

05-20220717_194700

Kniha je nielen vysoko profesionálnym a impozantným sprievodcom dielom a tvorbou Martina Rajniša, ale i skvelým námetom na cestu za poznávaním mimoriadnej drevenej architektúry a atmosfér vôkol nej. Rozmýšľam, že si takúto cestu čoskoro naplánujem. A azda najviac sa teším na jazdu na transbordéri Chrastava v Andělském údolí.

06-20220717_194342

Ozaj, vedeli ste, že Martin Rajniš, pred tým, než sformuloval svoj manifest prirodzenej architektúry a začal tvoriť „úplne inú architektúru“, preplával Atlantik a okrem Antarktídy bol takmer všade…? Možno i denník z jeho ciest by bol veľmi zaujímavou knižkou…

07-20220717_194810

Huť architektury Martina Rajniše Architecture Guild, KANT, Praha, 2022

Formát 325 x 250 mm, 528 strán, česko-anglické plnofarebné vydanie. Autori: Martin Rajniš, Tomáš Kosnar. Texty: Onděj Beneš, Jakub Heidler, Tomáš Kosnar, Oldřich Ševčík, Jana Tichá, Petr Volf. Grafická úprava: Tomáš Machek, Side 2. Vydavateľ: Karel Kerlický – KANT, Praha, 2022

ISBN 978-80-7437-369-5

Text: Ľubica Fábri

Foto: ADM

www.kant-books.cz
www.hutarchitektury.cz

Súvisiace články:
ADMAGAZIN | Martin Rajniš / HAMR: „Největší přednost dřeva je jeho na první pohled viditelná přírodní podstata spojená s rozmanitostí.“
ADMAGAZIN | Huť architektury Martin Rajniš: Včelín Hostivař (CZ)
ADMAGAZIN | Huť architektury Martin Rajniš (CZ): Prístavba Južné Čechy

PARTNERI:

totop