ADMAGAZIN | ULTRA ARCHITECTS: Dom na otvorenom poli

ULTRA ARCHITECTS: Dom na otvorenom poli

0 Autor: - 14/02/2016 - Architecture

Otvorené pole… vďaka nemennej platnosti poľského porekadla o vetre, neustále vanúcom na poliach, vznikol koncept rodinného domu umiestneného na širokom rovinatom tvorenom priestranstve. Tím poznaňského ateliéru Ultra Architects vytvoril ako riešenie optimálne zohľadňujúce potreby a požiadavky klienta zaujímavý a sympatický projekt drevostavby.

02

Pozemok, na ktorom má stavba stáť, je obrovský otvorený priestor, rozložitá lúka. Z južnej strany je lemovaný lesom, pričom medzi plánovanou budovou a stromami je vzdialenosť viac ako 100 m.
To, čo dodáva projektu tohto rodinného sídla výnimočnosť, je forma. Tvar budovy skoncipovali architekti zaujímavým spôsobom – stavba vyzerá ako spojenie niekoľkých budov. Priestor medzi nimi tvoria v skutočnosti terasy, ktoré slúžia jednak na ochranu pred silným vetrom a jednak na vytvorenie určitej intimity pre užívateľov vzhľadom na rozľahlé okolité priestranstvo. Tvarovanie strechy – jej šikmý tvar – navrhli v súlade so stavebnými podmienkami v danej lokalite.

03

Pri návrhu poslúžila tvorcom ako inšpirácia architektúra tradičných vidieckych domov, ktorú transformovali do súdobého konceptu. Vychádzajúc z koloritu štruktúr vidieckej zástavby upustili od pôvodného plánu vybudovať zložitú kompaktnú štruktúru a vytvorili súbor jednoduchých objektov, pripomínajúcich mierkou a vzhľadom tradičné dedinské stavby. Štyri časti objektu sú prepojené „komunikáciou“, z ktorej sú prístupné aj terasy medzi nimi. Jednotlivé hmoty ukrývajú logicky rozčlenené funkčné celky – parkovanie s technickým a hygienickým zázemím, spoločenskú časť s galériou a s kuchyňou a priestormi na stolovanie a odpočívanie na prízemí, trakt s tromi izbami a vlastným sanitárnym priestorom a separátny hosťovský apartmán. Sústava objektov sa uzatvára k severu a naopak otvára smerom na juh, kde je naplánovaný bazén s terasou na slnenie.

04

Farebný a materiálový koncept domu je postavený na kontraste tmavého zovňajška a svetlého interiéru, pričom ako hlavný materiál dominuje na fasádach (doskový obklad) aj vo vnútri budov (plošné dielce) drevo.
Štúdio Ultra Architects založili v roku 2004 v Poznani architekti Marcin Kościuch a Tomasz Osięgłowski. V roku 2009 získali prestížne medzinárodné ocenenie „Europe 40 Under 40″.

05

Dom na otvorenom poli, projekt (PL)
Architekti: Marcin Kościuch, Tomasz Osieglowski
Spolupracovali: Alicja Wilczyńska, Lukasz Piszczalka, Przemyslaw
Rozloha: 300 m2
Projekt: 2013

Zdroj: https://ultra-architects.pl/

PARTNERI:

totop