ADMAGAZIN | Výzva na účast: Stavby s vůní dřeva 2020

Výzva na účast: Stavby s vůní dřeva 2020

0 Autor: - 03/02/2020 - News, Zig-zag

Pod názvem Stavby s vůní dřeva odstartoval aktuální, již 8. ročník největší studentské soutěže v ČR a SR, zaměřené na návrhy staveb ze dřeva. Organizátorem soutěže, která je určena studentům vysokých a vyšších odborných škol, je Nadace dřevo pro život. Studenti mohou ukázat veřejnosti své návrhy dřevěných staveb a konstrukcí a také porovnat s ostatními své dovednosti získané studiem. Uzávěrka on-line přihlášek na webu www.StavbySVuniDreva.cz je 30. 6. 2020.

O soutěži

Tématem letošního ročníku je Dřevo je život. Soutěže Stavby s vůní dřeva se mohou zúčastnit pouze studenti denního studia bakalářských a magisterských studijních programů na dřevařských, stavebních a architektonických vysokých školách a studenti vyšších odborných škol orientovaných na stavebnictví v České a Slovenské republice. Zúčastnit se mohou se svým studentským dílem i absolventi, kteří v roce 2020 ukončili studium. Soutěží se ve dvou kategoriích: dřevěné stavby – malé (do 500 m³ obestavěného prostoru) a dřevěné stavby – velké (nad 500 m³ obestavěného prostoru). V soutěžních dílech musí být dřevo hlavním nosným prvkem u více než 50% konstrukce. Do soutěže je možné přihlásit nejen stavby domů, ale i rozhledny, lávky a další dřevěné konstrukce.

Přihlášení prací

Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy (max. 3 studenti). Soutěžící může do každé kategorie přihlásit jedno dílo – tzn. celkem dvě díla, pokud budou odlišná a každé v jiné kategorii. Práce přihlašujte a odevzdávejte pomocí online formuláře do 30. 6. 2020 do 12:00. Více informací naleznete v soutěžních pravidlech.

Odměna pro všechny soutěžící

Cílem soutěže je rozvíjet studenty a motivovat je k práci se dřevem. Každý soutěžící proto získá zpětnou vazbu na svůj návrh, certifikát o své účasti v soutěži a roční předplatné časopisu Dřevo a stavby. Všichni budou pozváni na semináře o osobním a profesním rozvoji, které probíhají v dopoledním bloku vyhlášení vítězů v září v Praze.

Na vítěze poroty a veřejnosti čekají finanční odměny v celkové hodnotě 120 000 Kč (2 x 50 000 Kč a 2 x 10 000 Kč), exkurze do podniků Stora Enso ČR a Kronospan Jihlava, licence k softwaru SEMA a roční předplatné časopisů Dřevařský magazín a Stavebnictví. Soutěž podporují Lesy ČR, s.p., Ministerstvo zemědělství a Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Všichni vítězové navíc obdrží originální dubový diplom Nadace dřevo pro život.

Stavby s vůní dřeva 2020

O Nadaci dřevo pro život

Nadace dřevo pro život už 15 let přináší více dřeva do života. Ve svých projektech ukazuje veřejnosti přínosy dřeva, naší obnovitelné suroviny. Využíváním dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů chráníme životní prostředí pro nás i budoucí generace. Více o našich projektech o lese, dřevě a životním prostředí najdete na www.DrevoProZivot.cz.

Online časopis www.admagazin.sk alias www.admagazin.cz je mediálním partnerem soutěže Stavby s vůní dřeva 2020.

Zdroj text a foto: Nadace dřevo pro život

PARTNERI:

totop