ADMAGAZIN | Landscape

Landscape

0 Autor: - 07/10/2014 - Green, Interior

Lavička ako krajinný prvok… Dlhé rovné i zvlnené línie, vykreslené pozdĺžne členeným pásom dreva. Palisáda operadla ako kontrapunkt, ktorá mizne za odsadeným sedadlom. Výrazne vykreslený bočný profil definuje siluetu.

landscape_sk2

Jednostranná i obojstranná lavička bez operadla, lavička s prevýšeným operadlom a ďalšie prvky vytvárajú tento neobyčajný rad sedacích prvkov, ktorý opúšťa bežné meradlo a stáva sa sám objektom v krajine. Landscape môže slúžiť ako bežná lavička v krátkych sekciách, alebo aj ako nekonečný deliaci prvok so sedacou funkciou. Všetky verzie sú dostupné i oblúkových variantoch, ktoré sa dodávajú v piatich základných polomeroch. Ich kombináciou s rôzne dlhými priamymi úsekmi je možné vytvoriť prakticky akúkoľvek krivku.

landscape_sk3

PARTNERI:

totop