A+D magazin | Technické pamiatky Zimného prístavu sú národnými kultúrnymi pamiatkami…

Technické pamiatky Zimného prístavu sú národnými kultúrnymi pamiatkami…

0 Autor: - 31/05/2015 - Zig-zag

Tlačová správa Klubu ochrany technických pamiatok (KOTP) z 27. 2. 2015: „Ministerstvo kultúry SR zamietlo odvolanie sa vlastníkov lodnej dielne a výťahu proti ich vyhláseniu za národné kultúrne pamiatky a potvrdilo tak rozhodnutie Pamiatkového úradu SR.

Klub ochrany technických pamiatok (KOTP) v spolupráci s odborníkmi na architektúru a pamiatkovú starostlivosť s potešením informovali, že Ministerstvo kultúry SR zamietlo odvolanie sa vlastníkov Lodnej dielne a Lodného výťahu voči vyhláseniu týchto objektov za národné kultúrne pamiatky. Ministerstvo tak potvrdilo rozhodnutie Pamiatkového úradu SR, ktorý nedávno uvedené objekty za národné kultúrne pamiatky vyhlásil.

Lodná dielňa a Lodný výťah sa nachádzajú v areáli Zimného prístavu v Bratislave. Pochádzajú z 30. a 40. rokov 20. storočia a sú autenticky zachované. Spolu s blízkymi národnými kultúrnymi pamiatkami – Skladom č. 7, Prečerpávacou stanicou odpadových vôd a Starým domom lodníkov – tvoria jeden funkčný celok dokumentujúci prístavný charakter lokality a mesta.

Pamiatkový úrad SR vyhlásil 10. 9. 2014 uvedené objekty za národnú kultúrnu pamiatku. Účastníci konania, spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, vlastník dotknutých objektov a spoločnosť Verejné prístavy, vlastník pozemkov pod dotknutými objektmi, sa však voči rozhodnutiu odvolali na Ministerstvo kultúry SR, ako na druhostupňový orgán.

Ministerstvo si v rámci predmetného konania dalo vypracovať nezávislý odborný posudok na Fakulte architektúry STU. Posudok v maximálnej možnej miere podporil stanovisko Pamiatkového úradu SR. Za zachovanie pamiatok sa postavila aj hlavná architektka mesta Bratislavy Ingrid Konrad.

Ministerstvo kultúry SR sa po prvý raz v súvislosti s technickými pamiatkami Bratislavy plne postavilo na stranu vlastnej odbornej inštitúcie – Pamiatkového úradu a záchrany kultúrneho dedičstva, a nie na stranu developerov. Veľmi nás teší, že k tomu predsa len raz prišlo, na druhej strane nás veľmi mrzí, že sa tak neudialo už podstatne skôr. Prečo si podobný posudok ministerstvo nedalo spracovať aj v rámci konaní o pivovare Stein, o Cvernovke, o pradiarni Danubius a ďalších…?

Oceňujeme transparentný a vecne správny prístup Ministerstva kultúry SR v prípade konania o Lodnej dielni a Lodnom výťahu. Pevne veríme, že sa takýto postup stane na ministerstve štandardom a že rozhodnutiam vychádzajúcim v ústrety developerom, ktoré obrali hlavné mesto o množstvo unikátnych technických pamiatok, je už definitívny koniec.“

…Toľkoto z tlačovej správy Klubu ochrany technických pamiatok z februára t. r. Naša redakcia by až taká optimistická nebola… Stačí vidieť, čo sa deje v Bratislave okolo Klingerky na Továrenskej (koncom roka 2014 tu v tichosti padla aleja poväčšine zdravých storočných topoľov na oltár výstavby Twin City) či v akom stave je t. č. Jurkovičova tepláreň v susedstve na Čulenovej. Podľa zdroja, ktorý si neželal byť menovaný, osud bývalého VÚKI (Výskumný ústav káblov a izolantov), priveľmi „mladého na pamiatkovú ochranu“ v bezprostrednej blízkosti spomenutých dvoch objektov na Továrenskej je vraj už takisto viac-menej spečatený…

Text: JoDo

www.kotp.sk

PARTNERI:

totop