ADMAGAZIN | Súťaž: Verejné priestory Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave

Súťaž: Verejné priestory Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave

0 Autor: - 29/01/2016 - News

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vyhlásila súťaž návrhov na architektonicko-urbanistické riešenie verejných priestorov Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia v Bratislave ako kontaktných priestorov vo väzbe na trasu realizovanej električkovej radiály do Petržalky (Štúrova ulica – Šafárikovo námestie – Bosákova).

Podľa súťažných podmienok je cieľom súťaže získať najvhodnejšie architektonicko-urbanisticke riešenie obohacujúce návrh priestorového usporiadania jednotlivých “subpriestorov”, vrátane definovania nového (rozšíreného) funkčného využitia. Účelom súťaže je vygenerovať optimálne urbanisticko-architektonické riešenie oboch verejných priestorov vo väzbe na trasu nosného systému MHD – električky do Petržalky, zhodnotiť a architektonicky vyriešiť tieto rozdielne typy verejných priestorov v atraktívnej polohe mestskej časti Bratislava-Staré mesto so zreteľom na ich celomestský až nadmestský význam.

Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 7.3.2016 do 16:00 hod.

Viac informácii nájdete na: https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/326604
Šafko

Zdroj: www.komarch.sk

PARTNERI:

totop