A+D magazin | Súťaž: Drevostavba roka 2018 – ceny odbornej poroty, aj laickej verejnosti

Súťaž: Drevostavba roka 2018 – ceny odbornej poroty, aj laickej verejnosti

0 Autor: - 25/02/2019 - Advertoriál, News

Drevostavba roka 2018, ktorú organizuje Sekcia drevostavieb ZSD SR, nadväzuje na predchádzajúce ročníky súťaže opäť udelením ocenení odbornou porotou, aj cenou verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania. Do súťaže nominujú v uplynulom roku dokončené realizácie členské spoločnosti SD ZSD SR. V tomto ročníku súťaže sa o ceny uchádza spolu 12 stavieb.

Podobne ako v uplynulých rokoch, tvoria aj tentoraz prevažnú časť nominovaných stavieb rodinné domy. Favoritmi na ocenenie spomedzi nich sú realizácie, ktoré vznikli na základe individuálnych projektov. Heslovito predstavujeme niektoré z nich.

Rodinný dom Koplotovce, dodávateľ HolzHaus s. r. o., autor: LEarchitects s. r. o.

Holz Haus

Rodinný dom Trnava, dodávateľ: M-House, s. r. o., autor: Ing. arch. Erik Makki, MAKKI – architekt, s. r. o.

Trnava mhouse

Rodinný dom 4boxes, dodávateľ: M-House, s. r. o., autor: Ing. arch. Igor Gerdenich

4boxes mhouse

Rodinný dom v Banskej Bystrici, dodávateľ: Montistav s. r. o., autor: Ing.arch. Albert Mikovíny

BB montistav

CUBE 4, Prešov, dodávateľ: JK Slovakia s. r. o., autor: Ing. Peter Tejbus

Cube4 Prešov

Rodinný dom Podunajské Biskupice, dodávateľ: DREVSTAV SLOVAKIA s. r. o., Žarnovica, autor: Ing. arch. František Lehocký, Inardex s. r. o.

P. Biskupice DREVSTAV

Dve verejné drevostavby v tohtoročnej súťaži Drevostavba roka 2018 sa líšia od seba typologicky aj objemovo. Obe sú však dobrými exemplárnymi príkladmi ako možno využiť prednosti dreva v architektúre a stavebníctve. Prvá z nich využíva výhody drevenej konštrukcie pri nadstavbách existujúcich budov.

Nadstavba administratívnej budovy JAF Holz Slovakia s. r. o., Ličartovce, dodávateľ: ATRIUM SK s. r. o., autor: Ing. arch. Daniel Hanušín

Jaf Holz

Spoločnosť Kontrakting, ako etablovaný slovenský líder v dodávkach investične, konštrukčne a realizačne náročnejších drevostavieb, dokončila v minulom roku výstavbu telocvične v Cíferi. Športová hala je vytvorená ako jeden priestor preklenutý drevenou oblúkovou konštrukciou, ktorý zahŕňa športovú plochu a hľadisko pre cca 240 návštevníkov. Športová plocha má rozmer 40 x 20 m – čo je plocha hádzanárskeho ihriska, ktorú možno využívať aj na halový futbal, basketbal, volejbal a pod.

Školská telocvičňa v obci Cífer, dodávateľ: Kontrakting stavebné montáže, s. r. o. pre GD-KAMIPROFIT s. r. o., autor: Ing. arch. Pavel Ďurko a kol. – Atelier DV s. r. o.

Cífer telocvičňa

Cífer telocvičňa

„Telocvičňa v Cíferi je mojím favoritom na titul Drevostavba roka 2018 v hodnotení odbornej poroty,“ uviedla na margo súťaže Ľubica Fábri, riaditeľka projektu Salón drevostavieb v SR. „Som názoru, že by bolo prínosné dať investorom na Slovensku jasný signál, že v súčasnosti je možné a z hľadiska udržateľnosti aj nutné stavať verejné budovy z dreva aj u nás v oveľa väčšej miere, než doposiaľ. Na Slovensku sme schopní využívať progresívne moderné materiály a konštrukcie a realizovať moderné drevostavby v súlade s celosvetovým trendom. Chce to však viac osvietených investorov, ako aj pre drevostavby zapálených architektov a zdatných projektantov – konštruktérov.“

So všetkými nominovanými stavbami sa môže verejnosť zoznámiť na webstránkach www.mojdom.sk a www.drevostavby-zsdsr.sk

Výsledky hodnotenia súťaže odbornou porotou budú zverejnené 29. 3. 2019 o 12:00 na výstave CONECO 2019 na výstavisku Incheba Expo Bratislava.

Laická verejnosť môže hlasovať v súťaži o Cenu verejnosti na internete, aj na výstavách Nábytok a bývanie 2019 v Nitre (5. 3. – 10. 3. 2019) v pavilóne N a CONECO 2019 (27. – 30. 3. 2019) v bratislavskej Inchebe. Každý, kto sa zapojí do internetového hlasovania, alebo odovzdá svoj hlas na lístku na výstavách, bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny. Výsledky hlasovania laickej verejnosti vyhodnotí a zverejní SD ZSD SR.

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. Je riadnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Sekcia drevostavieb ZSD SR je jednou z celkovo piatich sekcií ZSD SR. „Na Slovensku sa konečne podarilo novelizovať tzv. protipožiarnu normu, takže z dreva môžeme stavať aj vyššie než len dvojpodlažné objekty. Rovnako dôležitou úlohou však zostáva, aby sme investorov ale aj individuálnych stavebníkov vo väčšej miere vrátili k drevu“, uviedol predseda sekcie, Ing. Róbert Lukáč.

Text: ADM – s použitím podkladov k súťaži Drevostavba roka 2018
Foto: archív Drevostavba roka 2018
Zdroj: SD ZSD SR

PARTNERI:

totop