A+D magazin | Salón drevostavieb 2021 v SR: Čo priniesla prehliadka výnimočných drevostavieb vytvorených architektmi?

Salón drevostavieb 2021 v SR: Čo priniesla prehliadka výnimočných drevostavieb vytvorených architektmi?

0 Autor: - 07/06/2021 - Architecture, Zig-zag

Poohliadnutie za premiérou Salónu drevostavieb 2021 na Slovensku je príjemné a povzbudzujúce. Nielen vďaka čulému záujmu verejnosti o výstavu (27. 4. – 28. 5. 2021 v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave) či zásluhou skvelej atmosféry na prednáškovom podujatí architektov (26. 5. 2021). Predovšetkým azda základe faktu, že napriek zložitému „koronovému“ obdobiu sa z pohľadu Salónu darí v Čechách i na Slovensku tvoriť a stavať výnimočné moderné stavby z dreva…

salon drevostavieb

Salón drevostavieb ako prestížna prehliadka

Zrod Salónu drevostavieb, ktorý sa za 16 rokov fungovania stal prestížnym medzinárodným projektom, sprevádzal zámer spopularizovať kultivované a architektonicky kvalitné stavanie z dreva. V začiatkoch rýdzo česká iniciatíva prerástla v roku 2011 do sympatického česko-slovenského nesúťažného „zápolenia“, osvieženého v každom ročníku dielami hostí z iných krajín – predovšetkým z Rakúska. Na Slovensku sa každoročná účasť rakúskeho tvorcu drevostavieb stala tradíciou a to vďaka dlhodobej podpore a spolupráci zo strany Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave. Galéria RKF je v ostatných rokoch nielen pravidelným hostiteľom výstavy Salónu, ale aj dejiskom prednáškových a spoločenských podujatí. Účastníkov a zúčastnených obohacuje zanietením pre architektúru z dreva, cennými poznatkami a informáciami, no a v neposlednom rade i inšpirujúcou, neformálnou a priateľskou atmosférou.

prehliadka

V aktuálnom ročníku mohli návštevníci výstavy spoznať na plagátoch 600 x 2000 mm spolu 32 moderných drevostavieb od českých, slovenských a rakúskych architektov. Ako po iné roky, vo výbere sa ocitli ako rodinné a víkendové domy, tak i verejné stavby a objekty na komerčné využitie. Všetky na výstavu vybrané realizácie spája dobrá architektúra, použitie dreva ako základného konštrukčného materiálu, vysoká užívateľská hodnota a u tých „naj“ aj výborné umiestnenie v kontexte s okolím. A ešte je tu jedno mimoriadne dôležité, pre pozorovateľa výsledku nie vždy viditeľné, „pojivo“: dobre fungujúca spolupráca v trojuholníku investor/užívateľ – architekt – dodávateľ/realizátor drevostavby živená láskou k profesionalite a k jedinečnému prírodnému materiálu s neodškriepiteľnými prínosmi pre užívateľov i životné prostredie.

výstava drevostavieb

Mozaika architektov v osobnom kontakte

Prednášková séria, či inak „mozaika architektov“, k tohtoročnému Salónu v RKF mala tohto roku, s ohľadom na pandemickú situáciu, skromnejší formát čo do počtu prezentujúcich i v podobe obmedzenej kapacity hostí v publiku. Napriek tomu sa podujatie odohralo vo výbornej pracovnej i ľudskej atmosfére. Čím zaujali a inšpirovali jednotliví prednášajúci?

Architektka Katarína Geburová (Domesi Slovensko) predstavila Administratívnu budovu v Partizánskom. Dvojpodlažný objekt postavený z vysoko kvalitných CLT panelov (Novatop), umiestnený priamo v areáli spracovateľa dreva, poskytuje moderné a kvalitné zdravé pracoviská manažmentu a administratívne zázemie firmy. Architekti v návrhu stavili na formu, ktorá tlmočí a zároveň podčiarkuje osobnosť firmy, jej hlavnú oblasť pôsobenia. Ekologický aspekt drevostavby umocnili extenzívnou plochou strechou na objekte.

administratívna budova Partizánske

administratívna budova Partizánske interiér

Architekt Daniel Kubiš (Kubiš architekti) prezentoval objemovo neveľkú, avšak konštrukčne vycibrenú a vzhľadom na priliehajúci pôvodný objekt realizačne náročnú prístavbu zubnej kliniky pre detských pacientov. Ako sám autor uviedol, verí, že drevostavbu v budúcnosti obrastie popínavá zeleň podľa pôvodného architektonického zámeru. Sympatická vízia, ktorá svedčí okrem iného aj o architektovej pokore a úprimnej snahe o „zelenú architektúru“ v esenciálnom vyhotovení.

zubná klinika Kubiš

zubná klinika interiér

„Experiment na každom centimetri“ – aj tak by sa dala popísať realizácia rodinného domu, ktorý pre svoju vlastnú rodinu navrhli a „asistujúco“ realizovali architekti Jana a Michal Tartaľovci (Archholiks) v prostredí záhumienkov pri Mošovciach. Tvorbu a výstavbu svojho domova využili na nekonformné úvahy o viacúrovňovom dispozičnom riešení i v rovine inovatívnych konštrukčných riešení. Realizácia domu sa stala napínavou hrou pri hľadaní vhodných technologických postupov a materiálov – čo sa prejavilo v pútavom vizuálnom výsledku, aj v „dobrodružných“ skúsenostiach s dodávateľmi pri realizácii.

rodinný dom Tartaľovci

rodinný dom interiér

Rakúsky architekt Andi Breuss svojou prednáškou vyrazil dych azda všetkým prítomným. Na niekoľkých príkladoch zo svojho bohatého portfólia ukázal, ako navrhuje a stavia architektúru moderných foriem a funkcií výhradne z prírodných materiálov, predovšetkým s použitím dreva, hliny a drevovláknitých izolácií. Nadstavba obytného domu v centre Viedne, komorný obytný súbor so zdieľanými funkciami či rodinný dom – všetky predstavené stavby očarili publikum pôsobivým architektonickým výrazom s jednoduchými tvarmi a neštandardnými konštrukčnými riešeniami s brilantným vyhotovením detailov. Všetko s jedným menovateľom – stavanie z miestnych surovín zdravé, ekologicky nezávadné stavby – rozumej ako pre užívateľov, tak aj pre prostredie…

nadstavba domu Viedeň

Romana Fürnkranz

07c-PA_DJI_0005_0

Najlepšie z najlepšieho v ročníku 2021

„Silný ročník“ – vinármi zaužívaný pojem vystihuje aj aktuálny Salón drevostavieb. Na prehliadku bolo skutočne z čoho vyberať (tvrdí s úsmevom slovenský člen CZ-SK-dvoj-poroty, ktorá rozhoduje každoročne o výbere diel na výstavu a do publikácie) a potešilo aj pestré typologické spektrum drevostavieb. Mýtus, že z dreva sa v našich končinách stavajú iba „domčeky“, snáď zostane už raz a navždy minulosťou. Verme, že budú investori z verejnej a komerčnej sféry už len pribúdať – stavať z dreva je nespochybniteľný celosvetový trend, ktorý (zatiaľ aspoň malou mierou) prispieva k znižovaniu záťaže životného prostredia. Počet vybraných stavieb z Česka a Slovenka je v tomto ročníku takmer vyrovnaný – 17 (CZ) k 14 (SK), čo je pre architektov drevostavieb zo Slovenska povzbudzujúca správa. S vierou v pochopenie zúčastnených kolegov, že všetky ich diela na Salóne považujem za hodnotné a hodné ocenenia, dovolím si tu predstaviť moju „top trojku“ z neoficiálnej kategórie „malé & špeciálne:

Pařezová chaloupka, MOLO architekti (CZ)

Pařezová chaloupka

Pri Dunaji, Šercel Švec (SK)

pri dunaji

Záhradná chatka zo slamy, Createrra (SK)

záhradná chatka zo slamy

Ročenka drevostavieb ako cenná esencia Salónu

Keď putovanie aktuálnej výstavy Salón drevostavieb skončí, zostanú nové poznatky, povzbudivé zážitky a malý kúsok v knižnici, kde sa dá všetko znova nájsť a pripomenúť – Ročenka drevostavieb. Vydávame ju k Salónu každoročne a predstavujeme v nej každú drevostavbu z výstavy na plnofarebnej dvojstrane prostredníctvom fotografií, pôdorysov a textu. „Čerstvá“ Ročenka drevostavieb 2020 prináša v závere aj rozhovory s dvomi tvorcami, ktorý zasvätili svoju architektonickú dráhu stavaniu z dreva – každý iným, svojským spôsobom. Architekti Martin Rajniš (CZ) a Pavol Pokorný (SK) sa krátko & „hutne“ vyznávajú zo svojej lásky k drevu a k práci v architektúre s ním. A spolu s ostatnými účastníkmi tohtoročného Salónu a ich nádhernými dielami dokazujú, že drevo, označované ako „surovina budúcnosti“ sa stáva integrálnou súčasťou moderného staviteľstva už dnes.

ročenka drevostavieb 2020

https://admagazin.sk/publikacie/rocenka-drevostavieb-2020/

Přístavba Jižní Čechy, Martin Rajniš (CZ)

https://admagazin.sk/architecture/hut-architektury-martin-rajnis-cz-pristavba-juzne-cechy/

pristavba jizni cechy

Víkendový dom na Liptove, Pavol Pokorný (SK) – Salón drevostavieb 2020

https://admagazin.sk/architecture/pokorny-architekti-sk-vikendovy-dom-na-liptove/

pokorny vikendovy dom

Na záver, no nie nakoniec…

Ďakujeme aj touto cestou všetkým, ktorí nám pomáhali a pomáhajú uskutočňovať ušľachtilé a hodnotné podujatie, v ktorom spájame zviditeľňovanie hodnotnej drevenej architektúry s odborným i ľudským rastom. Sme hrdí, že môžeme pomáhať zvyšovať povedomie o našim srdciam blízkej i pre budúcnosť dôležitej disciplíne stavania z dreva. Tešíme sa na predstavenie Salónu drevostavieb 2021 v Prahe, na ktorom pracujú českí kolegovia a čochvíľa aj na nový a opäť „silný“ ročník Salónu!

Zvon na drevenej zvonici v Trnovom pripomína modlitby za dobrú smrť. Salónu drevostavieb, ako pevne veríme a plánujeme, zvony neodzvonia ešte nejaký ten rok… Výzvu na účasť na Salóne 2022 zverejníme ako po iné roky okolo 15. septembra.

Zvonica Trnové, Ateliér VAN JARINA (SK)

Zvonica Trnové

Text: Ľubica Fábri, riaditeľka Salónu drevostavieb v SR

Foto: archív Salón drevostavieb

PARTNERI:

totop